Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 1

Jaargang
59

Nieuws

 • Vrijwillig stoppen met eten en drinken in de laatste levensfase

  Mensen die vrijwillig stoppen met eten en drinken (VSED) doen dit met de wens om ondraaglijk lijden in de laatste levensfase sneller te beëindigen. Huisartsen kunnen deze pa­tiënten en hun naasten ondersteunen door ze te informeren over vrijwillig stoppen met…

 • Teleconsultatie voor de huisarts en de nefroloog

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Nauwelijks afname valangst door training

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl . Context …

 • Bewegen bij acute lagerugpijn

  Ongeveer 70% van de westerse bevolking krijgt ten minste een keer in het leven aspecifieke lagerugpijn. Sommige patiënten hebben wellicht baat bij oefentherapie en manuele therapie in de acute fase, maar het effect daarvan was nog niet goed onderzocht. Nieuw…

 • Handboek dermato-oncologie: focus op de tweede lijn

  Doelgroep Dermatologen (-in opleiding), in huidkanker geïnteresseerde medici. Inhoud Eén op de vijf Nederlanders krijgt een of andere vorm van huidkanker en de incidentie stijgt exponentieel. Hiermee is de dermato-oncologie een belangrijk vakgebied dat een toenemend beroep doet op…

 • Zwachtelen: een vak apart

  Compressief zwachtelen is een vak apart, zo blijkt uit onder andere Deens onderzoek. Verpleegkundigen met jarenlange ervaring in het compressief zwachtelen brengen de zwachtels regelmatig niet strak genoeg aan om de benen. Mogelijk is dat een verklaring voor…

 • Apptip TapRate

  Aios en huisartsen die een training hebben gehad in de ABCDE-systematiek voor het verlenen van eerste hulp in acute situaties weten het wel: het bepalen van de adem- & hartfrequentie is onmisbaar. Ook in veel niet-acute situaties is het nuttig om adem-& hartfrequentie snel in beeld te…

 • Hoe vaak komt een huidabces terug?

  Furunkels of huidabcessen komen regelmatig voor in de huisartsenpraktijk. Tot nu toe was het onduidelijk hoe vaak een furunkel of huidabces terugkomt. Nieuw onderzoek laat zien dat dit 10% is binnen een jaar. De onderzoekers maakten…

 • Integriteit binnen gezondheidszorg ter discussie

  Doelgroep Het boek is voor iedereen een must! Artsen, farmaceuten, apothekers maar ook patiënten, wetgevers en verzekeraars zullen inzien dat het met de integriteit binnen de gezondheidzorg zorgelijk is gesteld. Inhoud Van het boek van Peter Gøtzsche Deadly Medicines and Organised…

 • ‘We moeten bij lumbosacraal radiculair syndroom niet zomaar gaan prikken’

  Vorig jaar februari promoveerde Antje Spijker-Huiges op haar proefschrift Radiculopathy and radiating low back pain in general practice. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Tegen de stroom in

  Doelgroep Iedereen met interesse in het reilen en zeilen van de wetenschap. Inhoud In het kader van het programma Fostering responsible research van ZonMW, gericht op meer relevantie, kwaliteit, integriteit en efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek, verscheen een boekje over…

 • Op koers blijven

  Dit is mijn eerste redactioneel voor H&W, en het staat ook nog in het eerste nummer van 2016. Ik wens u namens alle medewerkers een mooi jaar met veel positieve ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Voor ons werkplezier en onze gezondheid is het te hopen dat het roer voorgoed om blijft. …

 • Wijn als medicijn

  Als patiënten met DM II dagelijks één glas wijn drinken, heeft dat een gunstig effect op hun cardiovasculair risicoprofiel. Het effect treedt vooral op bij gebruik van rode wijn, maar ook witte wijn heeft een gunstig effect. Bijwerkingen zijn niet waargenomen…

 • Hulp van partner bij preventie van recidief melanoom

  Patiënten met een melanoom in de voorgeschiedenis die actief hun huid controleren, staan er gunstiger voor dan patiënten die dat niet doen. Het aantal recidieven dat wordt gevonden, is hoger als ook de partner aanwezig is bij het aanleren van de zelfcontrole…

 • Doktervariatie bij polyfarmacie

  Het medicatiebeleid voor ouderen met multimorbiditeit en polyfarmacie kan per huisarts verschillen. Factoren die hierin een rol spelen, zijn mogelijke bijwerkingen van en interacties tussen geneesmiddelen, en de kenmerken en wensen van de patiënt. Daarnaast bieden bestaande richtlijnen de huisarts…

 • Inspanning bij chronisch atriumfibrilleren

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org . Inleiding Patiënten met atriumfibrilleren krijgen vaak het advies om inspanning te…

Wetenschap

 • Veranderingen in de loopbanen van huisartsen

  Met de verlenging van de huisartsopleiding van één naar twee jaar in 1988 en naar drie jaar in 1994 groeide het aandeel huisartsen dat als huisarts gaat en blijft werken. Door de jaren heen…

 • Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen

  Nederland heeft ongeveer honderd zorggroepen die ketenzorg voor diabetespatiënten leveren. Hun kwaliteitsbeleid is divers, evenals de omvang van hun patiëntenpopulatie. De uitkomsten van de diabeteszorg zijn na…

 • Omgaan met hoop in de palliatieve zorg

  Huisartsen zien zich in de palliatieve zorg soms voor het ethische dilemma geplaatst dat zij een patiënt niet alle hoop willen ontnemen, maar hem ook de waarheid niet willen onthouden. Dit dilemma, hoe belangrijk ook, is een te beperkte interpretatie van het begrip …

Praktijk

 • Body dysmorphic disorder

  Body dysmorphic disorder (BDD) is een psychiatrische aandoening die zonder de juiste behandeling ernstig lijden kan veroorzaken. Patiënten raken geobsedeerd met een vermeend of minimaal defect van de huid,…

 • Hypertensie die slecht op behandeling reageert

  Van de patiënten met hypertensie bereikt 65% niet de streefwaarde van een spreekkamerbloeddruk &lt 140/90 mmHg. Een patiënt heeft pas daadwerkelijk therapieresistente hypertensie als andere…

 • Een jongeman met gele ogen

  Een 18-jarige jongeman bezoekt het spreekuur, omdat hij volgens zijn vrienden na een festivalbezoek opvallend gele ogen heeft [foto ]. Dit hebben ze vaker opgemerkt, meestal na een avondje stappen. De laatste tijd is hij soms vermoeid. Bij navraag is er sprake van sociaal alcoholgebruik in…

 • Dyspareunie bij oudere vrouwen

  De menopauze leidt bij vrouwen tot nogal wat veranderingen op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. Ook seksuele klachten kunnen ontstaan, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Uit onderzoek is bekend dat bijna 80% van de vrouwen van 70 tot 80 jaar niet meer…

 • ‘Jeuk om gek van te worden’

  Een 36-jarige vrouw bezocht het spreekuur met jeukende bultjes op de handen, polsen, enkels, buik en billen. Ze had het idee dat de klachten waren ontstaan na gebruik van een nieuw merk wasmiddel. Bij onderzoek was een droge huid zichtbaar met papels, erytheem en krabeffecten…

 • Carel Bakx HartVaatHagprijs

  Vanaf nu kunt u een kandidaat voordragen voor de Carel Bakx HartVaatHagprijs. Carel Bakx was, tot zijn overlijden op 1 januari 2013, huisarts in Doesburg en als wetenschapper en docent verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Zijn inspanningen en inzet voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg…

 • Een man met knieklachten door een heupafwijking

  Knieklachten kunnen een uiting zijn van een aandoening van het heupgewricht. Bij het lichamelijk onderzoek van patiënten met knieklachten moet altijd het heupgewricht worden onderzocht. …

 • Chronische ondervoeding bij ouderen

  Ondervoeding bij ouderen uit zich in functieverlies, ongewenst gewichtsverlies en/of chronische disbalans tussen inname en verbruik. Er is sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index van minder dan 20, bij onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan…

 • Kennistoets: antwoorden

  1 d De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Hypertensie die slecht op behandeling reageert. Huisarts Wet 2016;59(1):24-6. 2 a De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Hypertensie die slecht op behandeling reageert…

 • Transparant

  Vijftien jaar geleden was ‘transparantie’ een begrip waarmee controle op de macht werd beoogd. Met een bestuurlijke judobeweging is dit omgevormd tot een instrument waarmee macht wordt uitgeoefend. De gunstige klank die transparantie aanvankelijk had, heeft verzet ertegen lang in een kwade reuk…

 • Katten van het balkon gooien

  Een kat die een val van 11 verdiepingen overleeft, is geen reden om 1000 katten van het balkon te mikken. Want gemiddeld bezien, is een val van 11 verdiepingen slecht voor katten. Zo is het evenmin verstandig 1000 patiënten bloot te stellen aan een onvoldoende bewezen behandeling, ook als die af en…

 • Kennistoets: vragen

  1. Bij 65% van de patiënten met hypertensie wordt de streefwaarde van de bloeddruk ( Therapietrouw. Behandeling van een oorzaak (secundaire hypertensie). Wittejassenhypertensie. …

 • ‘Eetbare’ abrikozenpitten

  Een echtpaar heeft via internet abrikozenpitkernen [foto] besteld vanwege vermeende positieve effecten op de gezondheid. De vrouw neemt twaalf pitkernen en kauwt er goed op, zij blijft zich goed voelen. De man eet vijftien gemalen pitkernen. Na dertig minuten wordt hij…

 • Acuut visusverlies

  Acuut visusverlies komt weinig voor in de huisartsenpraktijk. Onder acuut visusverlies verstaan we een visusdaling binnen enkele minuten tot uren tot een visus lager dan 0,1 (10%). Het visusverlies verloopt meestal zonder voortekenen. Om onherstelbaar functieverlies te…