Nieuws

Vrouwelijke arts verwijst man vaker

Gepubliceerd
7 februari 2023
Vrouwelijke huisartsen verwijzen mannelijke patiënten vaker door dan vrouwelijke patiënten. Mannelijke huisartsen verwijzen mannen en vrouwen even vaak. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek. De auteurs concluderen dat het aantal verwijzingen kan dalen wanneer huisartsen beter gebruik zouden maken van persoonsgerichte communicatie.
1 reactie

Als poortwachters van de zorg doen huisartsen hun best om patiënten met de juiste indicatie te verwijzen. Onderzoekers van het Nivel onderzochten of de overeenkomst in biologisch geslacht tussen patiënt en arts een verband heeft met de kans op verwijzing. Hiervoor gebruikten ze gegevens van 19.477 patiënten en 65 huisartsen.

Uitkomsten 

Vrouwelijke artsen verwezen 19% van hun mannelijke patiënten en 16,7% van hun vrouwelijke patiënten. Mannelijke artsen verwezen 15,5% van hun vrouwelijke en 16,4% van hun mannelijke patiënten. Wanneer alleen naar genderspecifieke klachten (bijvoorbeeld hoofdpijn en varices) werd gekeken, bleken alle artsen patiënten van een ander geslacht vaker te verwijzen (OR 1,21; 95%-BI 1,02 tot 1,44; gecorrigeerd voor leeftijdsverschil tussen de arts en patiënt of het hebben van een chronische ziekte). Opvallend is dat dit verband wegviel wanneer alleen solopraktijken werden geanalyseerd.

Conclusies 

De auteurs concluderen dat deze resultaten de noodzaak van persoonsgerichte communicatie onderschrijven. Dat dit effect niet zichtbaar was in solopraktijken onderschrijft, volgens de onderzoekers, het belang van een duurzame arts-patiëntrelatie.

Tot slot 

Het is echter onduidelijk of de kwaliteit van de verwijzingen hierdoor verbetert. Op basis van deze onderzoeksbevindingen zou je namelijk ook kunnen concluderen dat huisartsen hun patiënten met dezelfde sekse juist tekortdoen. Of dat mannen verwijzingen afdwingen bij vrouwelijke artsen. Of zou een man met genderspecifieke klachten te lang aarzelen om naar een vrouwelijke dokter te stappen en daarom vaker verwezen moeten worden?

Literatuur

  • Eggermont D, et al. Gender and age concordance between patient and GP: an observational study on associations with referral behaviour. BJGP Open 2022 Nov 2;BJGPO.2022.0091. DOI: 0.3399/BJGPO.2022.0091 [epub ahead of print].

Reacties (1)

Eddy Reijnders 10 februari 2023

Wat een kleine verschillen tussen deze groepen. Natuurlijk verwijzen huisartsen minder naarmate zij vertrouwder zijn met het voorliggende probleem. begrijpelijk dat daar een gender verschil is.

Het zou me niet verbazen als deze verschillen wegvallen als de huisartsen meer ervaringsjaren hebben 

Verder lezen