Nieuws

Vrouwen prefereren niet altijd een kuur voor blaasontsteking

Gepubliceerd
22 februari 2022
Een substantieel deel van de vrouwen is bereid om bij de behandeling van een urineweginfectie af te zien van antibiotica. Zij kiezen voor een andere behandeling, ook als die minder optimaal is maar wel antibioticaresistentie kan verminderen. Dat blijkt uit een recent preferentieonderzoek onder 833 Nederlandse vrouwen.
0 reacties

De onderzoekers benaderden via sociale media volwassen vrouwen (gemiddelde leeftijd 44 jaar) en vroegen hen een zogenoemd Discreet Keuze Experiment in te vullen. Hierbij kregen de vrouwen 16 theoretische scenario’s voorgelegd met verschillende keuzeopties over de behandeling van een urineweginfectie. De opties betroffen onder andere behandelduur, tijd tot klachtenverbetering, risico op bijwerkingen of complicaties en bijdrage aan antimicrobiële resistentie.

De vrouwen waren bereid om een behandeling met een grotere kans op complicaties of een langere tijd tot klachtenverbetering te accepteren, als dat zou kunnen helpen antimicrobiële resistentie te voorkomen. De vrouwen vonden vrijwel alle behandelkenmerken belangrijk, maar ze verschilden in hun behandelvoorkeur. Jongere vrouwen en vrouwen die eerder een urineweginfectie hadden doorgemaakt, hadden een sterkere voorkeur voor snelle symptoombestrijding vergeleken met oudere vrouwen of vrouwen zonder een urineweginfectie in de voorgeschiedenis. Vrouwen met een laag of middelbaar opleidingsniveau vonden het minder belangrijk antimicrobiële resistentie te voorkomen dan vrouwen met een hoog opleidingsniveau.

Het onderzoek betreft een theoretisch keuzemodel. Het moet nog blijken of deze voorkeur ook nog geldt als de betreffende vrouw zich bij de praktijk meldt met daadwerkelijke klachten van een urineweginfectie. Bovendien kan werving via sociale media hebben geleid tot selectiebias: vrouwen met een hoog opleidingsniveau waren bijvoorbeeld oververtegenwoordigd (81%). Toch kan de bevinding dat veel vrouwen bereid zijn om niet (direct) met antibiotica te starten ons sterken een afwachtend beleid, eventueel met pijnstilling, bespreekbaar te maken. Bij gezonde, niet-zwangere vrouwen met een blaasontsteking kan hierop meer nadruk liggen in onze voorlichting in de spreekkamer en door de doktersassistente aan de telefoon.

Literatuur

  • Van der Worp H, et al. Identifying women’s preferences for treatment of urinary tract infection: a discrete choice experiment. BMJ Open 2021;11:e049916.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen