Nieuws

Wat hindert Vlaamse huisarts bij zorg voor reumatoïde artritis?

Gepubliceerd
2 juni 2016
Vlaamse huisartsen ervaren belemmeringen bij vroegtijdige behandeling van reumatoïde artritis. Zij ervaren diagnostische onzekerheid bij het herkennen van reumatoïde artritis en moeilijkheden bij verwijzen naar en samenwerken met reumatologen.
Vroege behandeling van reumatoïde artritis (RA) remt de ontwikkeling van de ziekte. Toch is er vaak een lang delay tussen het vermoeden van de aandoening en de daadwerkelijke start van de behandeling. Om het perspectief van de huisarts te onderzoeken, voerden Vlaamse onderzoekers een kwalitatief onderzoek uit. Zij exploreerden in diepte-interviews met 13 huisartsen de opvattingen, ervaringen en overtuigingen aangaande detectie, verwijzing en intensieve behandeling van RA.
De huisartsen startten vaak NSAID’s bij een vermoeden van RA. Ze hadden beperkt vertrouwen in hun eigen diagnose, omdat vroege symptomen vaak onduidelijk zijn en diagnostische tests, waaronder bloedonderzoek, een beperkte waarde hebben. Bovendien heeft RA een lage incidentie. Huisartsen gebruikten verschillende strategieën om de diagnose RA te stellen. Intensieve behandeling van RA werd ervaren als een taak voor de specialist. De belangrijkste barrières voor intensieve behandeling van RA waren volgens de huisartsen: tegenzin van de patiënt en non-compliance, moeilijkheden bij verwijzing (lange wachttijden) en onbevredigende samenwerking en communicatie met de reumatoloog.
De auteurs concluderen dat de vaardigheden voor detectie van RA door de huisarts verbeterd moeten worden en dat zij actief betrokken moeten worden bij de zorg voor RA.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.Meyfroidt S, et al. A general practice perspective on early rheumatoid arthritis management: a qualitative study from Flanders. Eur J Gen Pract 2015;21:231-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen