Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 6

Jaargang
59

Nieuws

 • Streefwaarde onder de 120 mmHg?

  Hypertensie is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ). De prevalentie is hoog. Een lagere bloeddruk verlaagt het risico op HVZ. We proberen vaak om de bloeddruk te optimaliseren, maar de juiste streefwaarde voor de systolische bloeddruk (SBD)…

 • Sterven: thuis of in het ziekenhuis?

  In Nederland sterven veel mensen die thuis hadden willen sterven uiteindelijk toch in het ziekenhuis, zo blijkt uit recent onderzoek. Ondanks de verbeteringen in de palliatieve zorg in de afgelopen jaren, het steeds ruimere gebruik van mogelijkheden om actief in te grijpen…

 • Misoprostol bij de behandeling van miskramen

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. Marianne Dees en ir.dr. Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling Bij een miskraam in het eerste trimester van de…

 • Telegeneeskunde lijkt effectief

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. Hans van der Wouden, VUmc Amsterdam • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context Bij telegeneeskunde (zorg op afstand) wordt ict…

 • ‘De ziekte van de wetenschap’

  Hij was nog jong, maar moe, zo moe dat hij hele dagen in bed doorbracht. In niets leek hij meer op de energieke man die kort tevoren nog door heel Europa was gereisd en overal waar hij kwam mensen had aangestoken met zijn ideeën en energie. Zijn toestand verslechterde en er werd een arts…

 • Antibiotica: ‘Kuur volledig afmaken’

  Patiënten in Nederland krijgen bij een antibioticumkuur standaard het advies de kuur af te maken. Dit advies staat ook op Thuisarts.nl en op Apotheek.nl, de websites van respectievelijk het NHG en de KNMP. Het is bekend dat patiënten adviezen niet altijd opvolgen. Geldt dat ook voor het advies een…

 • Niet-westerse allochtonen met SOLK

  SOLK bij niet-westerse allochtonen is een belangrijk huisartsgeneeskundig onderwerp, omdat veel (jonge) huisartsen worstelen met onzekerheid en frustratie bij de behandeling en begeleiding van deze patiënten. Collega Los et al. hebben hiervoor in hun klinische les terecht aandacht gevraagd. Ik wil…

 • Nazorg van patiënten in de eerste lijn na behandeling van kanker

  Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in de nazorg voor patiënten die door de (ziekenhuis)specialist zijn behandeld vanwege kanker. De meerderheid van de huisartsen voelt zich bekwaam om deze behandeling te bieden. Minder dan 10% van de ondervraagde…

 • Verwijzing naar podotherapeut bij fasciitis plantaris

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van N. Rasenberg, Erasmus…

 • Handboek voor basis-ggz

  Doelgroep Dit handboek is bedoeld voor Indigo-hulpverleners in de generalistische basis-ggz en professionals binnen de ggz. Inhoud Volgens de auteurs beoogt het boek de cliënten die bij Indigo in behandeling zijn meer garantie voor kwaliteit te bieden. Basis voor de opbouw van het…

 • Colonoscopie bij vermoeden colorectaal carcinoom

  Een combinatie van drie factoren kan voor de huisarts waardevol zijn bij het adequaat herkennen van patiënten met een hoog risico op colorectaal carcinoom en het verwijzen voor diagnostische colonoscopie. Die factoren zijn: leeftijd boven de 50, aanwezigheid…

 • Azitromycine verhoogt risico op acute hartdood niet

  Huisartsen schrijven regelmatig het macrolide azitromycine voor. Sinds 2013 wordt er gewaarschuwd dat het middel het risico op fatale hartritmestoornissen verhoogt door verlenging van de QT-tijd. Nieuw onderzoek bij > 500.000 patiënten laat echter zien dat het…

 • De kwaliteit van onze kwaliteitsindicatoren

  Iedere huisarts zal het gevoel herkennen afgerekend te worden op kwaliteitsindicatoren. Vaak zijn er ook redenen te bedenken waarom een bepaalde kwaliteitsindicator niet passend is, zoals ‘mijn patiënten zijn zieker of ouder.’ Het lijkt vanzelfsprekend dat bij…

 • Wat hindert Vlaamse huisarts bij zorg voor reumatoïde artritis?

  Vlaamse huisartsen ervaren belemmeringen bij vroegtijdige behandeling van reumatoïde artritis. Zij ervaren diagnostische onzekerheid bij het herkennen van reumatoïde artritis en moeilijkheden bij verwijzen naar en samenwerken met reumatologen. …

 • Visie patiënt op fouten in de zorg

  Ontevreden patiënten ervaren meer fouten in de zorg en patiënten zien met name fouten in service en kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit onderzoek in de eerste lijn naar de visie van pa­tiënten op mogelijke fouten in de zorg. In de tweede lijn wordt hiernaar al…

Wetenschap

 • De NCSI-methode: maatwerk voor COPD-zorg

  Zowel de Zorgstandaard COPD als de NHG-Standaard COPD stellen de integrale gezondheidstoestand (‘ziektelast’) van de patiënt centraal in de behandeling. Veel Nederlandse ziekenhuizen gebruiken de…

 • Technologie om de fysieke activiteit te verhogen

  Mensen zouden minimaal vijf dagen per week minstens 30 minuten matig intensief moeten bewegen, maar 30% lukt dat niet. Meer bewegen kan voorkomen dat chronische ziekten zoals COPD of diabetes type 2 verslechteren. …

 • COPD-zorg: wat zou u het liefst willen?

  Bischoff et al. onderzochten de bruikbaarheid van de Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI)-methode in vijf huisartsenpraktijken. De NCSI is een instrument om de integrale gezondheidstoestand in kaart te brengen bij patiënten met COPD. Dit instrument wordt veel in de tweede lijn gebruikt,…

 • Het ontwikkelen van eerstelijnsgezondheidszorg tussen structuur en inhoud

  In België is een actieplan gelanceerd voor een fundamentele herziening van de gezondheidszorg, die past in de vrijwel mondiale trend om gezondheidszorgsystemen te hervormen en te baseren op een sterke eerste lijn. …

 • Op koers naar een nieuw tijdperk

  Het zijn roerige tijden in huisartsenland. In het voorjaar 2015 werd het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) opgericht als protest tegen de uitbreidende macht van de zorgverzekeraars. Men wenste meer gelijkwaardigheid in de onderhandelingen, minder administratieve lasten en meer vertrouwen in het…

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit juninummer van H&W, namelijk: Kraaijenga VJC, Venekamp RP, Grolman W. Het cochleair implantaat. Huisarts Wet 2016;59(6):260-4. De kennistoets is opgebouwd volgens de leerfasen van Kolb: concreet ervaren, overdenken, verbinden en toepassen. 1…

 • Het cochleair implantaat

  Een cochleair implantaat (CI) geeft via een geïmplanteerde elektrode elektrische pulsen af in de cochlea, die door de nervus cochlearis worden opgevangen en doorgegeven aan de auditieve cortex. CI’s zijn…

 • Kennistoets: antwoorden

  1a Kraaijenga VJC, Venekamp RP, Grolman W. Het cochleair implantaat. Huisarts Wet 2016;59(6):260-4. 2b Kraaijenga VJC, Venekamp RP, Grolman W. Het cochleair implantaat. Huisarts Wet 2016;59(6): 260-4. 3c Kraaijenga…

 • Centrum Seksueel Geweld voor acute slachtoffers

  In een Centrum Seksueel Geweld (CSG) bieden medische, forensische en psychologische deskundigen vanuit één locatie snelle en integrale hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld. CSG’s hebben tot doel de…

 • Huisarts en wetenschap: ontwikkeling van een discipline

  Dit is deel 5 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S.M…

 • Brachioradiale pruritus

  Een 58-jarige patiënte met reumatoïde artritis en astma bronchiale kwam bij de huisarts met onhoudbare jeuk op beide bovenarmen. Zij werd er ’s nachts wakker van en krabde zich dan tot bloedens toe. Bij onderzoek waren er duidelijke krabeffecten en een droge huid zichtbaar. Een half jaar later kwam…