Nieuws

Wat missen patiënten in het consult?

Gepubliceerd
1 juli 2016
De meeste patiënten zijn van mening dat hun huisarts zorg biedt op een manier die zij belangrijk vinden. Niet alle patiënten verwachten echter dat hun huisarts er begrip voor heeft dat zij soms moeite hebben om hun verhaal te vertellen of voor wensen als het consulteren van een arts uit het buitenland, terwijl veel patiënten dit wel belangrijk vinden.
Patiënten denken vrijwel hetzelfde over wat belangrijk is aan de manier waarop hun huisarts zorg biedt. Patiënten verwachten dat de meeste aspecten van huisartsenzorg die zij belangrijk vinden tijdens een consult ook aan bod komen, blijkt uit een onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL uit mei 2015. We zoomen in op aspecten van huisartsenzorg die patiënten belangrijk vinden, maar waarvan niet alle patiënten verwachten dat hun huisarts dit doet. Ook kijken we bij wie dit vooral speelt (zie [Figuur]).

Tonen van begrip

Zesennegentig procent van de patiënten vindt (eigenlijk) dat hun huisarts goed naar hen luistert. Meer dan één op de tien denkt dat hun huisarts er geen rekening mee houdt dat het verwoorden van problemen soms moeilijk voor hen kan zijn, terwijl bijna alle patiënten dit wel belangrijk vinden. Dit geldt vooral voor 65-plussers en lager opgeleiden.

Betrekken van anderen bij het consult

Huisartsen nemen beslissingen op een wijze die patiënten prettig vinden. Veel patiënten verwachten dat hun huisarts hen mee laat beslissen over de behandeling (93%). Ook rekenen veel patiënten op begrip van hun huisarts als ze iemand anders meenemen naar een consult (96%). Verder verwacht 95% van de patiënten dat hun huisarts hen doorverwijst naar een medisch specialist als zij dit willen. Het is opvallend dat bijna één op de vijf (eigenlijk) niet verwacht dat hun huisarts begrip zal tonen als zij een arts uit het buitenland willen raadplegen, vooral ouderen.

Andere huisarts kiezen

Patiënten vinden het belangrijk dat hun huisarts bereid is om te praten over fouten of zaken die niet goed liepen. Ook vinden veel patiënten het belangrijk dat zij hun medisch dossier in kunnen zien en dat als het niet ‘klikt’ zij naar een andere huisarts kunnen overstappen. Ongeveer één op de tien patiënten verwacht dat hun eigen huisarts dit (eigenlijk) niet toestaat.

Peilen en rekening houden met

Huisartsen kunnen specifieke onderwerpen aankaarten tijdens een consult. Het hangt van de situatie af welke onderwerpen de aandacht vereisen van de huisarts. De ‘juridische’ kant van de huisartsenzorg hoeft niet in elk afzonderlijk consult met dezelfde patiënt besproken te worden. Huisartsen kunnen expliciet vragen of patiënten verwachten dat er anderen betrokken worden bij de zorg, zoals een arts in het buitenland. Bovendien kunnen huisartsen peilen of patiënten de ruimte ervaren om op hun eigen manier hun verhaal te verwoorden, zeker bij oudere patiënten, en hier rekening mee houden tijdens het bespreken van klachten.
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat momenteel uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder. In mei 2015 ontving een steekproef van 2.116 panelleden een vragenlijst over onder andere het belang van en de verwachtingen over huisartsenzorg. De respons was 46% (n = 974). Voor meer informatie over het panel kunt u terecht op www.nivel.nl/consumentenpanel of mailen naar consumentenpanel@nivel.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen