Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 7

Jaargang
59

Nieuws

 • In memoriam: Hans Grundmeijer

  Hans Grundmeijer is overleden op 19 mei 2016 aan de gevolgen van een oesofaguscarcinoom. En dat past niet, want de dood paste niet bij Hans: een genieter van het leven, een gepassioneerd huisarts en docent. Nog vol plannen en schrijvend aan nog meer leer- en leesboeken. Hans is 68 jaar…

 • Mindfulness om burn-out te voorkomen bij huisartsen?

  Mindfulness is populair. Of het nu gaat om patiënten met kanker, depressie, ADHD of SOLK, of om leidinggevende medisch specialisten of communiceren in het algemeen, er lijkt altijd wel een mindfullness-training bij te passen. Burn-out onder Nederlandse…

 • Hommage aan Herbert Cohen Overwegingen in de spreekkamer

  Op 6 april 2016 overleed op 85-jarige leeftijd Herbert Cohen, oud-huisarts te Capelle aan den IJssel. Hij was een van de moedige pioniers uit de begintijd van de euthanasie die op intelligente en onnavolgbare wijze de zachte dood op verzoek uitvoerde en invoerde. Het Openbaar Ministerie…

 • Amelanders tevreden over teleradiologie

  Net als teledermatologie kan teleradiologie behulpzaam zijn, zeker in regio’s ver van een ziekenhuis. Patiënten op Ameland blijken deze service zeer op prijs te stellen. Eerder lieten Jacobs en collega’s al zien dat teleradiologie op…

 • Goede en betaalbare zorg is haalbaar

  Doelgroep Zorgverleners, patiënten, beleidsmakers, verzekeraars en overige belanghebbenden. Inhoud In 2006 vond in Nederland de stelselherziening in de zorg plaats. Enerzijds ingegeven door ideële motieven, anderzijds door economische noodzaak. Opheffing van het onderscheid tussen…

 • Het geheim van een hoge leeftijd

  Doelgroep Alle professionals die met ouderen te maken hebben. Inhoud Twee artsen gaan op bezoek bij tien 99-plussers. De oudsten zijn 103 jaar oud. Zij interviewen vijf mannen en vijf vrouwen over het geheim van hun hoge leeftijd. Ieder hoofdstuk begint met een kort cv van de…

 • Kwaliteit van zorg in perspectief

  Deze maand twee artikelen over de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Willemijn Schäfer vergelijkt de taakprofielen van Nederlandse huisartsen met die uit andere Europese landen en laat zien hoe ze de afgelopen twintig jaar veranderd zijn. Annemiek Bosch-van Nuenen laat het effect…

 • Langdurig antibiotica helpt niet bij Lyme

  Met het aanbreken van het voorjaar neemt het aantal patiënten dat zich bij de huisarts meldt met een tekenbeet weer toe. Een aantal van hen krijgt daadwerkelijk de ziekte van Lyme. Sommige patiënten melden zich na behandeling met aanhoudende klachten. Nieuw…

 • Oogverband bij oppervlakkige cornea-erosies

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling In de praktijk wordt een oogverband regelmatig gebruikt om…

 • Luisteren naar de digitale patiёnt

  Het is niet altijd eenvoudig opvattingen van patiënten over de door hen gewenste zorg op representatieve wijze in het vizier te krijgen. Bij het RIVM verscheen een opmerkelijk onderzoek dat nieuw perspectief biedt. Men analyseerde hoe…

 • Wat missen patiënten in het consult?

  De meeste patiënten zijn van mening dat hun huisarts zorg biedt op een manier die zij belangrijk vinden. Niet alle patiënten verwachten echter dat hun huisarts er begrip voor heeft dat zij soms moeite hebben om hun verhaal te vertellen of voor wensen als het consulteren van een arts uit het…

 • CEA alléén onvoldoende bij nacontrole darmkanker

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van Hans van der Wouden • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context Tijdens nacontrole van in opzet curatief behandelde colorectaal…

 • Chronische nierschade

  Patiënten met chronische nierschade zijn nog niet voldoende in beeld en onder controle bij de huisarts; een gestructureerde aanpak van de zorg, vergelijkbaar met de begeleiding van mensen met diabetes, kan dit mogelijk verbeteren. Dit concluderen Nederlandse…

 • Telefonische triage op de huisartsenpost

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van: N. Rasenberg, Erasmus…

 • Ulipristal als noodanticonceptie

  In het aprilnummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Van der Velden en Rijkels-Otters over de mogelijkheden voor noodanticonceptie. Het ging vooral over de nieuwste aanvulling op het aanbod, de nieuwe morning-afterpil met ulipristalacetaat (in Europa verkrijgbaar onder de merknaam…

 • Nieuwe orale antidiabetica

  Diabeten die alleen behandeld worden met gliptines of glitazonen hebben een verhoogd risico op ernstig nierfalen in vergelijking met een behandeling met alleen metformine. Triple therapie met metformine, sulfonureum en gliptines of glitazonen verhoogt het…

Wetenschap

 • Taakprofielen van huisartsen in Nederland en Europa

  Een breed takenpakket van huisartsen wordt in de literatuur gezien als een indicator voor een sterke eerste lijn. In 1993 hadden Nederlandse huisartsen bredere taakprofielen dan huisartsen in andere…

 • Meer spoedzorg, minder kosten

  Zelfverwijzers op de Spoedeisende Hulp (SEH) doen vaak onnodig een beroep op dure zorg. Het gaat voornamelijk om kleine traumatologie en klachten van het bewegingsapparaat. …

 • PCR-fecesonderzoek bij gastro-enteritis

  De polymerasekettingreactie (PCR) is de laatste tien jaar steeds belangrijker geworden in de diagnostiek van infectieuze oorzaken van diarree. De PCR-methode is sneller en sensitiever dan het standaardonderzoek met…

 • X-sinus: geen toegevoegde waarde voor de huisarts

  Huisartsen vragen geregeld de X-sinus aan voor de diagnostiek van acute rhinosinusitis. De diagnostische waarde van de X-sinus is te beperkt om acute rhinosinusitis te kunnen aantonen of uitsluiten. …

Praktijk

 • Neusseptumabces

  Op mijn spreekuur zag ik de heer R, 67 jaar, bekend met diabetes en COPD met sinds een week neusobstructieklachten. Patiënt gebruikt al langere tijd mometason neusspray vanwege een nasale hyperreactiviteit. Ik ken de patiënt als een snel ongeruste man die regelmatig mijn…

 • AV-blok: wat doet de huisarts?

  Een eerstegraads-AV-blok en tweedegraads-AV-blok type 1 behoeven, mits de patiënt klachtenvrij is, geen analyse of behandeling. Een tweedegraads-AV-blok type 2 en hooggradig tweedegraads-AV-blok vereisen…

 • Teveel wetenschap?

  Vijftig jaar geleden was er al zorg of de ambities van ‘Woudschoten’ (integrale, persoonlijke, continue zorg) de huisarts niet teveel zouden worden. Aanvankelijk leidden die ambities tot een internationaal gewaardeerde opbloei van de Nederlandse huisartsengeneeskunde. Ook op wetenschappelijk gebied…

 • Bloedverdunning anno 2016

  Trombocytenaggregatie enerzijds en vorming van fibrinedraden via de stollingsfactoren anderzijds leiden tot een stabiel stolsel. Elk antitrombotisch medicament grijpt aan via een van deze twee systemen. …

 • Ecg-casus: Acute inspanningsintolerantie

  Beschrijf het ECG systematisch volgens ECG-10+ en stel de diagnose in de conclusie. Wilt u ook een beleidsvoorstel doen?

 • Kennistoets: antwoorden

  1c Weel J, Schuurs T, Mulder B, Bruijnesteijn van Coppenraet L, Van der Zanden A, Van der Reijden W, Ruijs G. PCR-fecesonderzoek bij gastro-enteritis. Huisarts Wet 2016;59(7):297-301. 2b Weel J, Schuurs T, Mulder B, Bruijnesteijn van Coppenraet L, Van der…

 • Van isolement naar organisatie: samenwerken in de huisartsenpraktijk

  Dit is deel 6 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S.M…

 • Clusterrandomisatie

  De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit…

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit juninummer van H&W, namelijk: Weel J, Schuurs T, Mulder B, Bruijnesteijn van Coppenraet L, Van der Zanden A, Van der Reijden W, Ruijs G. PCR-fecesonderzoek bij gastro-enteritis. Huisarts Wet 2016;59(7):297-301. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen…

 • Schaamlipverkleining bij adolescenten

  Een tiener vraagt om een verwijzing voor een schaamlipverkleining. Zij geeft aan zich niet in badkleding te durven tonen omdat haar kleine schaamlippen te groot zijn en daardoor voor anderen zichtbaar. De kleine, of binnenste schaamlippen vertonen een…

Richtlijn