Richtlijn

Wat zijn Farmacotherapeutische richtlijnen?

Door
Gepubliceerd
10 januari 2007

In dit nummer van Huisarts en Wetenschap treft u drie recent geautoriseerde Farmacotherapeutische richtlijnen (FTR’en) aan: Intertrigo, Acute epididymitis en Polymyalgia rheumatica (PMR). FTR’en zijn NHG-richtlijnen betreffende ‘kleine kwalen’ in de huisartsenpraktijk. Ze gaan over aandoeningen met een relevante farmacotherapieparagraaf, zoals rosacea, seborroïsch eczeem, scabiës en fissura ani (aandoeningen die vooralsnog niet voldoen aan de criteria voor het maken van een NHG-Standaard) en over onderwerpen die in diverse NHG-Standaarden aan de orde komen, zoals pijnbestrijding en geneesmiddelen in spoedeisende situaties. De FTR’en geven de wetenschappelijke onderbouwing van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeladviezen bij deze aandoeningen. Momenteel zijn er 56 FTR’en beschikbaar (zie kader).

Overzicht van de beschikbare FTR’en per 1 januari 2007

 • Pijnbestrijding (inclusief neuropathische pijn)
 • Geneesmiddelen in spoedeisende situaties
 • Aften/stomatitis aphthosa
 • Alopecia areata en androgenetica
 • Bewegingsziekte/reisziekte
 • Brandwonden
 • Bursitis olecrani en praepatellaris
 • Candidabalanitis
 • Chalazion en hordeolum
 • Chloasma/melasma
 • Contacteczeem
 • Dermatitis perioralis
 • Dermatitis solaris
 • Droge huid/xerosis
 • Droge mond/xerostomie
 • Dysmenorroe
 • Endocarditisprofylaxe
 • Epididymitis (acute)
 • Epilepsie en anti-epileptica
 • Essentiële tremor
 • Fissura ani
 • Flatulentie
 • Foetor ex ore/halitosis
 • Gingivitis
 • Hemorroïden
 • Hidradenitis (suppurativa)
 • Herpes labialis
 • Herpes zoster
 • Hielpijn en voetklachten
 • Hyperhidrosis
 • Intertrigo
 • Likdoorn/eksteroog/clavus
 • Luierdermatitis
 • Meralgia paraesthetica
 • Molluscum contagiosum
 • Obstipatie bij kinderen
 • Obstipatie bij volwassenen
 • Orale candidiasis
 • Parkinson, ziekte van
 • Pediculosis
 • Polymyalgia rheumatica
 • Pruritus ani
 • Pruritus senilis
 • Raynaud, fenomeen van
 • Restlesslegssyndroom
 • Rosacea
 • Scabiës
 • Schaafwonden
 • Seborroïsch eczeem
 • Stomatitis angularis/perlèche
 • Tepelkloven
 • Urticaria
 • Waterpokken/varicella
 • Wintertenen/perniones
 • Worminfecties
 • Wratten/verruca vulgaris

Enkele jaren geleden besloot het NHG het formularium uit te breiden met een flink aantal nieuwe, niet in de standaarden besproken aandoeningen. Daartoe zijn in 2003 en 2004 een vijftigtal FTR’en geschreven en geautoriseerd. Deze richtlijnen zijn deels tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de eindredacteuren van de bekende boeken Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk Noot 1 en Kleine kwalen bij kinderen.Noot 2 Deze publicatie is bedoeld om de FTR’en meer onder de aandacht van huisartsen te brengen. De FTR’en staan net als de NHG-Standaarden op de cd NHG-ConsultWijzer die tweemaal per jaar uitkomt. Via de knoppen ‘Naslagfunctie’ en ‘Overzicht FTR’en’ kan naar de complete richtlijnteksten worden doorgeklikt. Daarnaast zijn de FTR’en te vinden op de NHG-website (www.nhg.org). Ten slotte hebben alle FTR-onderwerpen met de bijbehorende therapie als indicatie een plaats gekregen in het NHG-Formularium.

De FTR Intertrigo is een goed voorbeeld van verreweg de meeste FTR’en: een (kleine) richtlijn over een kleine kwaal met het accent op de farmacotherapie. De FTR Acute epididymitis is een voorbeeld van een FTR waarvoor in de literatuur geen goede onderzoeken over farmacotherapie gevonden zijn. Daarom is in deze FTR de farmacotherapie vooral gebaseerd op NHG-Standaarden over aanverwante onderwerpen. De FTR Polymyalgia rheumatica is een ‘atypische’ FTR: de knelpunten liggen niet zozeer op farmacotherapeutisch maar vooral op diagnostisch gebied. Bovendien is deze aandoening eigenlijk geen ‘kleine kwaal’. Daarom wordt in de komende jaren een NHG-Standaard over polymyalgia rheumatica ontwikkeld. Zie voor meer informatie ook de volgende publicaties in Huisarts en Wetenschap onder NHG-nieuws: H&W 2004;47(5):nhg-60, H&W 2004;47(12):nhg-142 en H&W 2005;48(3):nhg-36.

Voetnoten

 • Noot 1.

  Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij TJM. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.

 • Noot 2.

  Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij TJM. Kleine kwalen bij kinderen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen