Nieuws

Welk antidepressivum voor ouderen?

Gepubliceerd
1 oktober 2015

Depressie bij ouderen heeft vaker een ernstiger beloop en gaat vaak gepaard met polyfarmacie. Er is weinig bekend over de effectiviteit en bijwerkingen van de verschillende antidepressiva bij ouderen. Recent onderzoek laat zien dat sertraline het meest effectief is en het laagste risico op duizeligheid geeft.

Amerikaanse onderzoekers zochten naar al het beschikbare bewijs voor effectiviteit en bijwerkingen van antidepressiva bij ouderen > 60 jaar. Ze includeerden 15 gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 4588 patiënten. Hiermee voerden ze een ‘netwerk meta-analyse’ uit. Dit maakt het mogelijk om behandelingen te vergelijken die niet per se met elkaar vergeleken zijn in de individuele onderzoeken. Als uitkomstmaten keken ze naar effectiviteit (≥ 50% verlaging op de depressieschaal) en de bijwerking duizeligheid. De antidepressiva sertraline, paroxetine en duloxetine gaven de grootste kans op verbetering vergeleken met placebo. Van deze drie middelen bleek sertraline dan weer het laagste risico op duizeligheid te geven.

Dit onderzoek is relevant voor de huisarts omdat het handvatten geeft voor het kiezen van antidepressivum bij ouderen. De NHG-Standaard Depressie beveelt aan om bij ouderen te kiezen voor een SSRI, zoals sertraline of citalopram. Dit onderzoek laat zien dat van deze twee middelen sertraline waarschijnlijk het effectiefste is en de minste bijwerkingen geeft.

Thorlund KJ, et al. Comparative efficacy and safety of selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors in older adults: a network meta-analysis. Am Geriatr Soc 2015;63:1002-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen