Nieuws

Werkeloosheid als risicofactor voor hartinfarct

Gepubliceerd
11 maart 2013
In de recent herziene NHG-Standaard Acuut coronair syndroom wordt aandacht besteed aan de behandeling van acute myocardischemie en/of instabiele angina pectoris. Risicofactoren zijn onder andere roken, diabetes mellitus en een belaste familieanamnese. Het effect van sociale stressoren zoals werkeloosheid is echter onduidelijk.
Werkeloosheid leidt tot een lagere sociaaleconomische status, waarvan bekend is dat het gepaard gaat met een slechtere gezondheid. Recente inzichten suggereren dat deze factoren kunnen bijdragen aan een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen.
Onderzoekers van het Duke Clinical Research Institute in de VS zochten uit wat de werkeloosheid bijdraagt aan het risico op het krijgen van een hartinfarct. Hiertoe volgden zij ruim 13.000 volwassenen, tussen 51 en 75 jaar oud, gedurende 18 jaar. Zij registreerden in deze periode 1.061 acute hartinfarcten. De onderzoekers concludeerden dat oudere mannen met een lagere opleiding en/of een lagere sociaaleconomische status die roken, overgewicht, hypertensie, diabetes mellitus of depressieve klachten hebben, een hoger risico op een acuut hartinfarct hadden. Het risico op een acuut hartinfarct was significant hoger in de groep werkloze of gepensioneerde deelnemers dan in de groep werkende deelnemers. Vooral in het eerste jaar na het verliezen van een baan bleek dit risico significant verhoogd (HR 1,27; 95%-BI 1,01-1,60), na langere werkeloosheid was er geen sprake van een hoger risico. Na multivariate analyse bleek dat deze uitkomsten zelfs vergelijkbaar waren met ‘traditionele’ risicofactoren zoals hypertensie en roken.
Werkeloosheid of sociaaleconomische status zijn gerelateerd aan een hogere kans op het krijgen van een myocardinfarct. In de spreekkamer is dit een gegeven waarop men echter weinig invloed heeft. Wanneer uit de anamnese blijkt dat patiënt recent werkeloos is geworden, is dit wel een extra reden om de andere risicofactoren goed te monitoren.
Bart van Wijk

Literatuur

  • 1.Dupre ME, et al. The cumulative effect of unemployment on risks for acute myocardial infarction. Arch Intern Med 2012;172:1731-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen