Nieuws

Witte rook voor combinatie van nicotinevervangende middelen

Gepubliceerd
25 juli 2019
Stoppen met roken blijft een uitdaging, ook voor de adviserende huisarts. Een cochranereview levert nu bewijs van hoge kwaliteit dat mensen die een combinatie van nicotinevervangende middelen (NVM) gebruiken meer kans hebben om succesvol te stoppen dan mensen die maar één middel gebruiken.
0 reacties

Ongeveer 22% van de volwassen Nederlanders rookt. Roken is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, en stoppen verhoogt de levensverwachting en gezondheid. De NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken adviseert een op de persoon afgestemde gedragsmatige interventie. Daarnaast kunnen hulpmiddelen tegen ontwenningsverschijnselen worden ingezet, met name als patiënten tien of meer sigaretten per dag roken of bij eerdere mislukte pogingen. Vanwege het gunstige bijwerkingenprofiel en de lage kosten zijn NVM dan de eerste keuze. Volgens de richtlijn zijn combinaties van toedieningsvormen mogelijk, maar niet per se beter.

De auteurs van deze cochranereview vergeleken het effect van verschillende vormen, doses en schema’s van NVM om ten minste zes maanden te stoppen. De review omvatte 63 onderzoeken, met 41.509 vooral volwassen deelnemers die doorgaans ten minste 15 sigaretten per dag rookten.

De combinatie van een nicotinepleister met een snelwerkend middel, zoals kauwgom of een zuigtablet, resulteerde in een hoger succespercentage dan een enkelvoudige vorm (17% versus 14%; RR 1,25; 95%-BI 1,15 tot 1,36). Pleisters van 21 mg waren effectiever dan die van 14 mg (RR 1,48; 95%-BI 1,06 tot 2,08), maar deden niet onder voor pleisters van 42 mg (RR 1,09; 95%-BI 0,93 tot 1,29).

Negen onderzoeken leverden matig bewijs voor een gunstig effect van NVM voorafgaand aan de stopdag in vergelijking met het gebruik vanaf de stopdag (RR 1,25; 95%-BI 1,08 tot 1,44). De meeste onderzoeken vonden geen verschillen in bijwerkingen en verdraagzaamheid, hoewel de bewijskracht hiervoor laag was.

De kans om succesvol te stoppen is dus hoger bij een combinatie van twee NVM die worden gestart voor de stopdatum!

Literatuur

  • Lindson N, et al. Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2019;4:CD013308.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen