Nieuws

Wonca-appetizer: diabetes en myocardinfarct

Gepubliceerd
10 april 2004

Twee discussieonderwerpen voor bij de lunch tijdens het komende WONCA-congres in Amsterdam: diabetes en zorg na een infarct. In België is de prevalentie van diabetes bijna twee keer zo hoog als in Slovenië.1Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek in 8 huisartsenregistratienetwerken. De gestandaardiseerde prevalentie in België is voor mannen 31/1000 en voor vrouwen 34. In Nederland 25 respectievelijk 29 en in Slovenië 17 voor mannen en vrouwen. Een mooie noord-zuidgradiënt is er niet, want Kroatië staat op de tweede plaats (28/1000 bij mannen en 31/1000 bij vrouwen). Hoewel er volgens onderzoekers in sommige netwerken wel wat meer registratiefouten zijn dan in andere, lijken de verschillen in prevalentie ook werkelijk te bestaan. De reden blijft onduidelijk, maar Belgische huisartsen moeten dus mogelijk de diabeteszorg anders organiseren dan hier of in Slovenië. In de VS, Nieuw-Zeeland en Australië worden patiënten na een infarct veel sneller uit het ziekenhuis ontslagen dan in Europa.2Onderzoekers keken in 3 zeer grote internationale fibrinolysetrials naar de opnameduur en het percentage laagrisicopatiënten (afhankelijk van de trial tussen 61 en 50% van alle patiënten) dat na behandeling van hun infarct snel (na 4 dagen) zou kunnen worden ontslagen. Tussen 1990 en 1998 daalde in alle landen het aantal opnamedagen (overal van 9 naar 7), maar de verschillen bleven enorm groot. De mediane duur in Duitsland daalde van 24 naar 19 dagen, in België van 12 dagen naar 11, in Polen van 19 naar 13. In de VS waar de opnameduur in 1990 al veel lager was (8 dagen), daalde die naar 5. De verschillen in percentages snel ontslagen laagrisicopatienten zijn nog groter: in de VS werd ongeveer 20% van deze patiënten ook daadwerkelijk na 4 dagen ontslagen, in Duitsland 1% en in Polen 0,2%. Het aantal onnodige ligdagen in Duitsland schatten de onderzoekers op 839 per 100 patiënten. Snel ontslag heeft veel te maken met het verzekeringssysteem, zo merken de onderzoekers fijntjes op. In Duitsland wordt in 2004 ook een DBC-achtig systeem ingevoerd. Dat zal zeker consequenties hebben voor het tijdstip van ontslag en dus ook voor het ziekteaanbod dat huisartsen daar na een opname zullen zien. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen