Nieuws

World Health Report

Door
Gepubliceerd
10 oktober 2004

Dit jaar is de opzet van het WHO Health Report wat anders dan anders. Vrijwel het hele rapport is gewijd aan HIV. Wereldwijd zullen de komende jaren 6 miljoen mensen aan aids overlijden als ze geen antivirale middelen kunnen slikken. In 2003 ontvingen slechts 400.000 van hen antivirale behandeling: vrijwel allemaal inwoners van de VS, West-Europa en Australië. De WHO probeert in 2005 antivirale behandeling voor 3 miljoen mensen beschikbaar te hebben. Dat vergt een enorme inspanning op het gebied van onderwijs, preventie, scholing, tests en behandeling. In 5 hoofdstukken schetsen de auteurs de immense consequenties van de HIV-epidemie, de mogelijkheden om de kans op behandeling te vergroten, de mogelijkheden om de lokale bevolking te betrekken bij preventie, tests en behandeling, en de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorgsystemen van de betrokken landen. Het laatste hoofdstuk gaat over noodzakelijke veranderingen in wetenschappelijk onderzoek. In elk hoofdstuk overbruggen kaders over plaatselijke projecten en belevenissen van patiënten de kloof tussen droom en werkelijkheid. Het laatste deel van het rapport geeft statistische informatie over doodsoorzaken, levensverwachting, ziektelast en gezondheidszorguitgaven. Als ik deze informatie zie, vraag ik me weer af waar we hier toch over klagen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen