Nieuws

Zelfhulpboek voor sombere of angstige ouderen

Gepubliceerd
7 oktober 2016
Doelgroep Ouderen met somberheids- en angstklachten.
Inhoud Het werkboek bestaat uit twee delen, waarmee de oudere zelf − liefst samen met een ander (al dan niet professioneel) − aan de slag gaat. Het eerste deel bevat informatie over somberheid en angst, het risico van een negatieve spiraal richting depressie en angststoornis, lijsten om oorzaken en verbanden te achterhalen en tips en oefeningen. Bij lichte klachten kan het doornemen van dit deel al voldoende zijn om zich weer beter te voelen. Aan de hand van een ‘stemmingsthermometer’, een zelf in te vullen visueel analoge scoringslijst met vier vragen naar het ervaren gevoel op vier domeinen in de laatste week, kan verschil gemeten worden. In het tweede deel worden drie methoden uitgelegd en aangeboden die wat dieper gaan: ‘constructief denken en voelen’, ‘problemen oplossen’ en ‘mooie herinneringen terugvinden’. Dit zijn praktisch vormgegeven uitwerkingen van cognitieve gedragstherapie, problem solving treatment en de reminiscentiemethode. De oudere kan zelf een methode kiezen die hem het meest aanspreekt. Alle drie de methoden worden helder beschreven en praktisch uitgewerkt in opdrachten en oefeningen.
In het begeleidersboek worden de verschillende onderdelen toegelicht en onderbouwd. Tevens staan er diverse, handige tips in om de oudere te motiveren en te stimuleren.
Oordeel Beide boeken zijn in heldere taal geschreven en hebben een duidelijke structuur. De oefeningen zijn praktisch en hanteerbaar vormgegeven. De rol en mogelijkheden van huisarts en huisartsvoorziening worden meerdere keren benoemd. De problematiek wordt in een breder kader geplaatst en de lezer wordt op een respectvolle manier bejegend en uitgenodigd het lot in eigen hand te nemen. De beschreven methoden zijn wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken bij ouderen die zelf klachten ervaren. Een minpunt is de wat saaie en schoolse vormgeving: illustraties die het geheel wat kleur zouden geven en de problemen enigszins zouden kunnen relativeren, ontbreken. Het boek zal bij ouderen met somberheids- en angstklachten bijdragen aan het verminderen van deze veelvoorkomende problematiek.
Annet Wind

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen