Nieuws

Zes voorspellers gecompliceerd beloop lageluchtweginfectie

Gepubliceerd
10 december 2005

Er zijn 6 factoren die het risico op een gecompliceerd beloop van lageluchtweginfecties bij ouderen kunnen voorspellen. Tot deze conclusie komen Utrechtse onderzoekers na een retrospectief cohortonderzoek in de huisartsenpraktijk onder 907 patiënten > 60 jaar met een lageluchtweginfectie. Van deze groep hadden 299 patiënten een pneumonie. De diagnose werd gesteld aan de hand van een thoraxfoto of op basis van de aanwezigheid van 3 of meer symptomen van verminderd ademgeluid, verminderde percussie, inspiratoire crepitaties, bronchofonie, koorts = 38 °C en thoraxpijn bij inademing. De onderzoekers vergeleken deze pneumoniegroep met een controlegroep van 226 patiënten met een ‘niet-pneumonie’ lageluchtweginfectie (195 patiënten met acute bronchitis en 31 patiënten met een exacerbatie COPD). Ze sloten patiënten uit die alleen hoesten, met een HIV-infectie, immunosuppresivagebruik, of die 2 weken voor het huisartsenbezoek nog in het ziekenhuis hadden gelegen. Voor analyse benoemden de onderzoekers verschillende potentiële voorspellers voor een gecompliceerd beloop van een luchtweginfectie. Te weten leeftijd, geslacht, soort verzekering, bezoek arts 12 maanden voor huidig huisartsbezoek, comorbiditeit (COPD, longkanker, andere maligniteiten, hartfalen, coronair lijden, myocardinfarct, CVA, MS, Parkinson, dementie, diabetes en alcoholmisbruik) en het gebruik van diverse medicijnen (antidepressiva, long- en cardiale medicatie, diabetesmedicatie en antibioticagebruik

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen