Nieuws

Zieken denken slechter

Gepubliceerd
10 september 2001

Is het zinvol om echt zieke mensen uitgebreide uitleg te geven? Zijn echt zieke mensen in staat om mee te beslissen over een ingewikkelde behandeling? Een verontrustend ‘nee’ lijkt het antwoord te moeten zijn indien de resultaten van een onderzoek van Cassell et al. algemene geldigheid hebben. 1 Zij vergeleken ernstig zieke, in een ziekenhuis opgenomen patiënten met matig zieke opgenomen patiënten en met niet zieke bewoners van een ‘senior citizen center’. Alle deelnemers hadden minimaal een middelbare-schoolopleiding gehad; dementie was tevoren uitgesloten. Aan alle deelnemers werden zeven vragen gesteld, die vaak gebruikt worden om de cognitieve ontwikkeling van kinderen te schatten zoals: is de inhoud van een glas water hetzelfde als wanneer die inhoud in een smaller en hoger glas gedaan wordt? Ernstig zieken beantwoordden gemiddeld twee van dergelijke vragen goed. Matig zieken en de controle personen gemiddeld zes. Het cognitieve niveau van de ernstig zieken was vergelijkbaar met dat van kinderen van tien jaar oud! Dokters moeten (meer?) rekening houden met een verminderd begripsvermogen bij flink zieke mensen. (PL)

Literatuur

  • 0.Preliminary evidence of impaired thinking in sick patients. Ann Intern Med 2001;134:1120-3.
  • 1.Cassell EJ, Leon AC, Graff-Kaufman S.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen