Richtlijn

Ziektelastmeter COPD tijdens het consult/COPD-patiënt samen met zorgverlener aan het roer

Gepubliceerd
8 juli 2019
De NHG-Wetenschapsdag stond dit jaar in het teken van ‘de context van de patiënt en de interactie tussen huisarts en patiënt’. De presentaties op 21 juni waren van hoge kwaliteit en divers qua onderwerp en onderzoeksmethodiek. Leest u bijvoorbeeld de eerstelijns onderzoeksvraag van Danny Claessens over het effect van de ‘Ziektelastmeter COPD’ op de ziektespecifieke kwaliteit van leven bij patiënten met COPD.
0 reacties

Inleiding

De ziektelastmeter is een instrument dat bestaat uit een korte gevalideerde vragenlijst en een aantal objectieve parameters, die samen de integrale gezondheidstoestand van de COPD-patiënt visueel weergeven en waarmee behandelopties worden aangedragen. Het is een zeer bruikbaar instrument in de dagelijkse COPD-zorg die zelfmanagement van de COPD-patiënt bevordert en de zorg daarmee patiëntgerichter maakt.

Onderzoeksvraag

Beoordelen van het effect van de ‘Ziektelastmeter COPD’ op de ziektespecifieke kwaliteit van leven bij patiënten met COPD.

Methode

Een clustergerandomiseerd onderzoek in 39 Nederlandse huisartsenpraktijken en 17 ziekenhuizen bij 357 patiënten met COPD. De interventiegroep maakte gebruik van de ziektelastmeter en de controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg. In totaal werden de patiënten 18 maanden gevolgd. De primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten met een klinisch relevante verbetering op de ziektespecifieke kwaliteit-van-levenvragenlijst, de St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). Secundaire uitkomstmaten waren onder andere de SGRQ-totaalscore en de ‘Patient assessment of chronic illness care’ (PACIC)-score.

Resultaat

Na 18 maanden was er een statistisch significant en klinisch relevante toename in de SGRQ-score bij 49 patiënten (34%) in de interventiegroep en bij 33 patiënten (22%) in de controlegroep (OR 1,85; 95%-BI 1,08 tot 3,16). Patiënten in de interventiegroep ervoeren een hogere kwaliteit van zorg dan die in de controlegroep (verschil in PACIC-score 0,32; 95%-BI 0,14 tot 0,50).

Beschouwing

De Ziektelastmeter COPD kan tijdens het consult als instrument worden gebruikt om de gezondheidstoestand van de patiënt in kaart te brengen en te monitoren en zodoende de patiënt te begeleiden in het maken van een individueel zorgplan. Dit leidt tot een toename van de ziektespecifieke kwaliteit van leven en een hogere kwaliteit van zorg.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen