Nieuws

Mentale gezondheid van zorgverleners voor COVID-19-patiënten

Gepubliceerd
30 maart 2020
Dossier
Stressvolle situaties, zoals de uitbraak van het COVID-19-virus, leggen grote druk op de betrokken zorgverleners. Chinese onderzoekers bekeken welke factoren waren geassocieerd met de mentale gezondheid van zorgverleners die waren betrokken bij de zorg voor COVID-19-patiënten tijdens de uitbraak in China.
0 reacties

Tips en steun voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

Zij verzamelden in een vragenlijstonderzoek gegevens over de demografie en mentale gezondheid van 1257 zorgverleners uit alle zorglagen, verspreid over 34 ziekenhuizen in China, zowel in Wuhan als daarbuiten. De mate van symptomen van depressie, angst, slapeloosheid en stress werden gemeten met gevalideerde vragenlijsten, respectievelijk de Patient Health Questionnaire (PHQ), Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7), Insomnia Severity Index (ISI) en Impact of Events Scale-Revised (IES-R).

De onderzoekers benaderden 1830 zorgverleners, de respons was 68,7% en 39,2% daarvan was arts. Iets minder dan de helft (41,5%) van de zorgverleners werkte in de ‘frontlinie’, oftewel was direct betrokken bij de diagnostiek, behandeling of zorg voor COVID-19-patiënten. De auteurs corrigeerden in een multivariate analyse de genoemde karakteristieken als potentiële confounders.

Vrouwen en zorgverleners in een tertiair ziekenhuis hadden een hoger risico op depressieve klachten, en zorgverleners in een intermediaire functie (zoals arts-assistent) hadden meer angstklachten. De oddsratio’s waren respectievelijk 1,94 (95%-BI 1,26 tot 2,98); 1,65 (95%-BI 1,17 tot 2,34) en 1,82 (95%-BI 1,38 tot 2,39). Zorgverleners buiten de Wuhanregio hadden minder stressklachten (OR 0,62; 95%-BI 1,17 tot 2,34). Zorgverleners in de ‘frontlinie’ hadden een hoger risico op alle onderzochte psychische klachten: depressie (OR 1,52; 95%-BI 1,11 tot 2,09), angst (OR 1,57; 95%-BI 1,22 tot 2,02), slapeloosheid (OR 2,97; 95%-BI 1,92 tot 4,60) en stress (OR 1,60; 95%-BI 1,25 tot 2,04).

Dit onderzoek laat zien dat werk in stressvolle, onvoorspelbare tijden – zoals nu met de COVID-19-uitbraak – een hoger risico op psychische klachten met zich meebrengt. Juist zorgverleners die direct bij COVID-19-patiënten zijn betrokken, zoals huisartsen, zijn at risk. Zorg juist in deze tijd dus ook goed voor uw eigen (mentale) gezondheid, u vindt hier tips en steun.

Literatuur

  • Lai J, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open Psych 2020;3:e203976.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen