Nieuws

Zo werkt de huisartsenzorg

Gepubliceerd
6 december 2017
Dit prachtig en functioneel vormgegeven boek is duidelijk en begrijpelijk. Het biedt inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg, maar neemt geen voorschot op komende veranderingen.
Het boek is bestemd voor ‘iedereen die samenwerkt met de huisarts en wil weten hoe de huisartsenzorg functioneert, en niet in de laatste plaats voor de huisartsen (in opleiding) zelf’. Het beschrijft de feiten uit het jaar 2016. De beschrijvingen zijn kort en bondig.
De auteurs beschrijven in het hoofdstuk ‘de huisarts’ zijn rol, onder andere als eerste aanspreekpunt, 24/7 zorgverlener en poortwachter. Verder leggen ze de werking en relevantie voor de huisarts uit van de vier stelselwetten: de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het hoofdstuk ‘wetten’ beschrijft waarmee de huisarts rekening moet houden bij de uitoefening van het vak. De auteurs hebben de wetten ingedeeld in wetten die de organisatie en markt reguleren, wetten ten behoeve van de beroepsuitoefening en kwaliteit en wetten waarmee de huisarts in bijzondere situaties te maken kan krijgen, zoals de wet veiligheidsregio’s. In het hoofdstuk over geldstromen wordt beschreven waar het geld voor de huisartsenzorg vandaan komt, hoe het geld bij de huisartsenpraktijk terechtkomt (bijvoorbeeld via HAP en ketenzorg) en het inkomen van de zelfstandig gevestigde huisarts.
Dit boek biedt de huisarts, die vooral met patiëntenzorg bezig is, een breder beeld van de organisatie van zijn vak. Samenwerkingspartners, zoals gemeenteambtenaren, biedt het een basaal inzicht. De LHV-kleur groen staat het boek goed. Ieder onderwerp wordt in tekst en in stroomschema’s weergegeven. Referenties en bronnen zijn duidelijk en goed te raadplegen. Er is een online versie. Niet altijd is duidelijk wat meer en minder belangrijk is. Wat beschreven is klopt, is duidelijk en begrijpelijk. Dat is een knappe prestatie, want de huisartsenzorg is ‘soms best complex’.
Eddy Reynders

Waardering: • • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.