Nieuws

Zoeken naar literatuur over slechter horen

Gepubliceerd
10 maart 2003

In hun literatuuroverzicht over de diagnostiek van gehoorproblemen1 geven Eekhof en De Laat aan hoe ze te werk gingen. ‘Wij zochten in Medline met de (combinaties van de) trefwoorden hearing loss, diagnostic, review en general practice…’ Ik betwijfel of de lezer geholpen is met deze omschrijving. De afzonderlijke trefwoorden leiden tot tienduizenden ( hearing loss, general practice) respectievelijk miljoenen ( diagnostic, review) artikelen. Combinatie van alle vier de zoektermen leverde mij – op 18 november 2002 – vier of zes treffers op, afhankelijk of ik review als tekstwoord of als publicatietype invoerde. Geen van deze artikelen vond ik terug in de referentielijst van het artikel. Ik adviseer de redactie om in het vervolg bij literatuuroverzichten te kiezen voor óf het opnemen van een volledige beschrijving van de zoekactie, zodat de neurotische lezer dit zelf kan overdoen, óf de beschrijving helemaal achterwege te laten. Aan een compromis heeft niemand wat. Hans van der Wouden

Antwoord

In het boek Diagnostiek van alledaagse klachten 1 waar deze serie artikelen in H&W op is gebaseerd, is in een inleidend hoofdstuk het maken van evidence-based overzichten van de waarde van diagnostisch onderzoek per klacht verantwoord en gerelativeerd. De redactie heeft aan de auteurs algemene instructies gegeven voor de literatuursearch, die in deze inleiding zijn beschreven. Welk artikel uit deze search de auteur opneemt, is ter eigen verantwoording; het boek en de artikelenserie in H&W pretenderen niet een systematic review te bieden. Dat één zoekterm te veel en vier zoektermen in combinatie te weinig treffers opleveren, is bekend bij searches. Het ligt voor de hand om twee termen te combineren. Hearing loss en general practice leidt bij de limits: 10 jaar, Engels, human en MEDLINE bij PubMed tot 23 treffers: een werkbaar aantal. de redactie van Diagnostiek van alledaagse klachten: T.O.H. de Jongh, H. de Vries, H.G. Grundmeijer

Literatuur

  • 0.Eekhof J, De Laat JAPM. Slechter horen. Huisarts Wet 2002;45:689-93.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen