Praktijk

Zorg onder controle:

Gepubliceerd
10 mei 2001

Samenvatting

Diseasemanagement is een veelgehoorde term tegenwoordig, en terecht. Bij verschillende ziektebeelden is het bepaald niet meer alleen de huisarts die de zorg voor de patiënt op zich neemt. Dok andere hulpverleners zijn bij die zorg betrokken, en daarnaast spelen de praktijkassistente en praktijkondersteuner een steeds grotere rol. Maar wie doet nu wat en wanneer en hoe? En op welke manier wordt daarop zicht gehouden? Hoe blijft de kwaliteit van het medisch handelen gewaarborgd? De nieuwe NHG-Praktijkhandleidingen bieden soelaas.

Wat staat erin?

De eerste twee praktijkhandleidingen die zullen verschijnen, handelen over diabetes mellitus type 2 en astma/COPD. De introductie van praktijkondersteuners is een moment bij uitstek om de zorgverlening rond deze twee onderwerpen op systematische wijze te optimaliseren. De handleidingen geven richtlijnen voor het plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen en het bewaken van de kwaliteit van de zorg. De praktijkmedewerkers stellen daarbij zelf prioriteiten. Alle mogelijke facetten van de zorg die in de huisartspraktijk aan de orde (kunnen) komen, worden per ziektebeeld behandeld: van de opsporing en registratie van nieuwe patiënten, via de diverse metingen en controles die moeten verricht, tot de patiëntenvoorlichting en samenwerking met andere disciplines. Ook taakdelegatie komt uitgebreid aan bod, met veel aandacht voor de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Onderlinge afspraken moeten daarbij duidelijk worden vastgelegd, dus hiervan zijn steeds voorbeelden opgenomen. En elk deelonderwerp in de praktijkhandleiding is voorzien van protocollen waarin is vastgelegd wie wat op welke manier zou kunnen doen. De wetenschappelijke verantwoording van de inhoud krijgt uiteraard alle aandacht. Maar ook zijn in de achtergrondinformatie bijlagen opgenomen als patiëntenbrieven en -folders, relevante (deel)publicaties en nuttige adressen. Een NHG-Praktijkhandleiding vormt, kortom, een compleet naslagwerk waarin huisarts, praktijkondersteuner en praktijkassistente precies kunnen terugvinden hoe een kwalitatief goede zorg kan worden gewaarborgd.

De eerste onderwerpen

De eerstverschijnende praktijkhandleiding behandelt de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Om een beeld te geven van wat hierbij zoal aan de orde komt, is in onderstaand kader een weergave van de inhoud van deze praktijkhandleiding opgenomen. De tweede praktijkhandleiding zal op eenzelfde wijze de zorg voor patiënten met astma/COPD beschrijven.

Experimentele fase

De eerste praktijkhandleiding over de zorg rond diabetes mellitus type 2 is ‘experimenteel’ in gebruik genomen door een aantal huisartsen. Zij zullen in de praktijk testen of de gekozen vorm inderdaad een optimale steun biedt aan de huisarts, praktijkondersteuner en praktijkassistente bij de diverse te verrichten taken. Eventuele verbeteringen kunnen vervolgens worden doorgevoerd. Na deze testfase zal de wijze van verspreiding van de praktijkhandleidingen bekend worden gemaakt. (AS)

Inhoud van de Praktijkhandleiding Diabetes mellitus type 2

Deel I. Implementatie en Kwaliteitsbewaking Een leidraad voor het plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen en het bewaken van de Kwaliteit van zorg. Deel II. Randvoorwaarden Handvatten voor het creëren van randvoorwaarden voor de zorgverlening, waaronder:

  • het opzetten van een register van de diabetespatiënten in de praktijk;
  • het delegeren van taken;
  • het organiseren van een apart diabetesspreekuur;
  • het samenwerken met andere disciplines.
Deel III. Deelprocessen Protocollen en werkafspraken voor het uitvoeren van handelingen, zoals:
  • het verrichten van de diverse metingen;
  • het uitvoeren van kwartaal- en jaarcontroles;
  • het geven van voorlichting;
  • het onderzoeken van de voeten;
  • het instellen op insuline;
  • het registreren van de gegevens en het hanteren van een afsprakensysteem.
Deel IV. Achtergrondinformatie Dit deel bevat NHG-producten die van belang zijn voor de diabeteszorg, zoals de standaard, de patiëntenbrieven en de Minimale Interventie Strategie stoppen met roken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen