Nieuws

Zorggebruik 2021: stabiel met meer ggz-verwijzingen

Gepubliceerd
13 december 2022
Recent presenteerde het Nivel de jaarcijfers over zorgregistraties in de huisartsenzorg. In 2021 gingen mensen weer even vaak naar de huisarts als in 2019, voordat de COVID-19-pandemie begon. Wel was er een forse toename in het aantal consulten bij de POH-ggz en het aantal gzz-verwijzingen.
0 reacties

Het Nivel onderzocht de geleverde zorg van huisartsen in 2021 en de trend over de periode 2017-2021. Daarbij baseerde men zich op het HIS van 393 Nederlandse praktijken, met in totaal ruim 1,7 miljoen patiënten.

Consulten 

De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven patiënten in 2021 was 42 jaar, met een gelijk aandeel mannen en vrouwen. In 2021 had 77% minimaal 1 keer contact met de praktijk. Dit percentage is ongeveer vergelijkbaar met het percentage in 2019, voor de COVID-19-pandemie. Alleen de 11- tot 17-jarigen kwamen minder vaak (-17,5%). Gemiddeld hadden patiënten ongeveer 5 keer contact met de praktijk. Het aantal episodes was ook weer gelijk aan de periode voor de pandemie. De meest voorkomende reden voor contact was een urineweginfectie (2,8%), gevolgd door hypertensie (2,6%) en diabetes mellitus (1,9%). Consulten wegens huidaandoeningen stegen (+10%), terwijl consulten wegens luchtwegklachten (-8%) en cardiovasculaire problemen (-6,4%) daalden.

Medicatie

Tweederde van alle patiënten kreeg 1 of meerdere medicatievoorschriften. Maagzuurremmers werden het vaakst voorgeschreven (15% van alle patiënten). Het aantal antibioticavoorschriften daalde met 19,2% ten opzichte van 2019.

Verwijzingen 

Het aantal verwijzingen was voor de meeste specialismen ongeveer gelijk aan het niveau van 2019 (327 per 1000 contacten). Huisartsen verwezen vooral naar de dermatoloog (10%), de oogarts (9%), de kno-arts en de orthopeed (beiden 8%). Wel was er een forse stijging in het aantal verwijzingen naar de ggz (+43%).

Tot slot 

Het lijkt er dus op dat de eerstelijnszorg weer terug is op het niveau van voor de pandemie. De belangrijke uitzondering hierop is de forse stijging in POH-gzz-consulten en gzz-verwijzingen. Uit het rapport is echter niet af te lezen om welke indicaties het gaat en wat de belangrijkste oorzaken zijn voor de stijging.

Literatuur

  • Heins M, et al. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2017-2021. Utrecht: Nivel, 2022.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen