Nieuws

Zorggebruik 2021: stabiel met meer ggz-verwijzingen

Date
13 december 2022
Recent presenteerde het Nivel de jaarcijfers over zorgregistraties in de huisartsenzorg. In 2021 gingen mensen weer even vaak naar de huisarts als in 2019, voordat de COVID-19-pandemie begon. Wel was er een forse toename in het aantal consulten bij de POH-ggz en het aantal gzz-verwijzingen.