Nieuws

COVID-19 heeft geen negatief effect meer op kankerdiagnoses

Gepubliceerd
4 april 2022
Dossier
In mei 2020, tijdens het begin van de COVID-19-pandemie, berichtten we over de daling in het aantal kankerdiagnoses per week en het achterblijven van in totaal zo’n 5000 gestelde diagnoses. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) rapporteert nu dat er in 2021 geen negatief effect meer werd gezien.
0 reacties

Het IKNL vergeleek het aantal pathologisch bevestigde diagnoses van eerste invasieve tumoren tijdens de coronapandemie (2020 en 2021) met de periode daarvoor (2017-2019), op basis van uitslagen van de Nederlandse pathologielaboratoria.  

In april en mei 2020 zag het IKNL een daling in het aantal nieuwe kankerpatiënten van 20 tot 25% ten opzichte van dezelfde maanden in 2017-2019. Vanaf juni 2020 is het aantal wekelijkse diagnoses weer terug op het oude niveau. En in het najaar van 2020 was het aantal nieuwe kankerdiagnoses zelfs iets hoger dan in voorgaande jaren. In totaal werden er over heel 2020 4000 minder diagnoses gesteld dan in 2019.  

Nieuwe pieken in COVID-besmettingen leidden vervolgens niet tot een nieuwe daling van kankerdiagnoses. Mogelijk hebben patiënten toch op tijd hulp gezocht wanneer zij klachten hadden. Ook zijn in de zomer van 2020 de bevolkingsonderzoeken borst- en darmkanker hervat.  

Het aantal kankergerelateerde operaties daalde ook, vanaf eind maart zelfs met de helft. Over het hele jaar gezien kwam de daling van het aantal operaties overeen met de daling van het aantal gestelde diagnoses. Over het algemeen veranderde het toepassen van systemische oncologische behandelingen niet. Borstkankerpatiënten werden wel vaker met neoadjuvante hormoontherapie behandeld, waardoor operaties konden worden uitgesteld.  

Het IKNL laat zien dat na een eerste dip, in maart en april 2020, COVID-19 geen effect meer heeft op het aantal gestelde kankerdiagnoses per week. Dit benadrukt het belang van het bevolkingsonderzoek naar borst- en darmkanker, maar toont ook de prioriteit die het stellen van de diagnose kanker in Nederland heeft, ook ten tijde van een pandemie.

Lees meer over het IKNL-rapport Monitor oncologische zorg.  

Literatuur

  • IKNL. Monitor oncologische zorg. Utrecht: IKNL, 18 februari 2022.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen