Wetenschap

Zorggebruik tijdens de nazorg van coloncarcinoom

Huisartsen hebben nog geen formele rol in de nazorgfase voor patiënten met een coloncarcinoom, maar blijken al regelmatig kankergerelateerde klachten van deze patiënten zelfstandig af te handelen. Het lijkt goed mogelijk de geprotocolleerde nazorg na een behandeling van coloncarcinoom te verleggen naar de huisartsenpraktijk. Daarom is onderzocht voor welke redenen patiënten in deze fase de huisarts bezoeken en welke patiënt- en tumorkarakteristieken hiermee samenhangen.