Nieuws

Zoutloos is zinloos

Gepubliceerd
30 maart 2015
Zoutbeperking tot maximaal 6 gram per dag lijkt een veilig advies, zelfs als er sprake is van hypertensie, cardiovasculaire morbiditeit of hartfalen. Een strengere zoutbeperking heeft geen toegevoegde waarde. Een dieet dat minder dan 6 gram keukenzout bevat, geeft geen verhoogd risico op hartinfarct, coronaire hartziekte of hartfalen.
Tot deze conclusie komen Amerikaanse onderzoekers nadat ze 70- tot 80-jarigen 10 jaar gevolgd hebben. Alle 2642 deelnemers hebben met een voedingsvragenlijst hun dagelijkse zoutinname bijgehouden. Vervolgens is nagegaan of er een verband bestaat tussen de gemiddelde dagelijkse zoutinname en sterfte of het optreden van cardiovasculaire ziektes. Ruim 25% van alle deelnemers had bij aanvang van het onderzoek al een cardiovasculaire aandoening. Na 10 jaar zijn 881 (33%) deelnemers overleden. Er is geen verschil in sterfte tussen deelnemers die relatief weinig ( 2300 mg natrium per dag) zout gebruiken. Een hoeveelheid van 2300 mg natrium komt overeen met 6 gram keukenzout. Een nieuw geval van hart- en vaatziekte treedt op bij gemiddeld 28% en is over alle groepen gelijk. Deelnemers die veel zout gebruiken, hebben 2% meer kans, maar dat is statistisch niet significant. Hartfalen ontwikkelt zich bij gemiddeld 15% van de deelnemers en komt eveneens in alle groepen evenveel voor. Deelnemers met de hoogste natriuminname per dag hebben wel 11% meer risico op het ontstaan van hartfalen, maar ook dat is statistisch niet significant. Opvallend is dat het verband tussen zoutinname en sterfterisico een J-vormige curve laat zien. Dat wil zeggen dat een gemiddelde inname van keukenzout het laagste risico geeft en dat zowel meer als minder zoutgebruik het risico verhoogt.
In het algemeen lijkt de dagelijkse inname van keukenzout bij 70-plussers van beperkte invloed op (cardiovasculaire) mortaliteit en morbiditeit. Omdat het gemiddelde zoutgebruik per dag in Nederland voor mannen circa 10 gram is en voor vrouwen 7,5 gram moet men zich wel enige beperking opleggen. Matig gebruik, zoals in de voedingsrichtlijn staat, lijkt dus een goed advies. Zowel te veel als te weinig zout lijkt minder gezond.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Kalogeropoulos AP, et al. Dietary sodium content, mortality, and risk for cardiovascular events in older adults. The Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. JAMA Intern Med 2015: January 19. doi:10.1001/jamainternmed.2014.6278. Epub ahead of print.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen