Nieuws

Zuurstof in de palliatieve fase

Gepubliceerd
11 januari 2011

De CBO-richtlijn Zuurstofbehandeling thuis adviseert zuurstof in de palliatieve fase te geven op geleide van de klachten. De palliatieve richtlijn Dyspneu adviseert eerst een bloedgasanalyse te doen. Abernethy et al. onderzochten het effect van zuurstof bij benauwde patiënten in een palliatieve setting. Patiënten hadden ernstige COPD, longkanker of longmetastasen, maar een relatief normale zuurstofspanning in het bloed (PaO2 > 7,3 kPa/50 mmHg). Zij kregen gedurende een week zuurstof of gewone ‘kamerlucht’ via een neusbrilletje. Patiënten en hun artsen wisten niet welke behandeling ze kregen. Vier op de tien patiënten hadden er een beetje baat bij, maar dit was onafhankelijk van welke behandeling ze kregen. Het gevoel van kortademigheid nam gemiddeld met 9% af in beide groepen. Mogelijk komt dit doordat een extra luchtstroom door de neus de perceptie van benauwdheid beïnvloedt. Ook kan het dragen van een neusbrilletje een gevoel van controle geven, dat de kortademigheid beter draaglijk maakt. Het effect van kamerlucht of zuurstof was vergelijkbaar met dat van morfine in eerdere onderzoeken. Dit onderzoek laat zien dat het goed is terughoudend te zijn met het geven van zuurstof aan patiënten die geen hypoxemie hebben. Als patiënten tijdens bijvoorbeeld een ziekenhuisopname toch baat hebben bij een neusbrilletje, kan het reden zijn om dit thuis te continueren. (Linda Bröker)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen