Nieuws

Zwaarder beroep op de huisarts bij obesitas

Gepubliceerd
10 oktober 2004

Volwassenen tot 35 jaar met obesitas komen vaker bij de huisarts dan hun leeftijdgenoten zonder overgewicht. Ook gebruiken zij meer geneesmiddelen. Deze verschillen nemen verder toe met de leeftijd. Van de volwassenen is 11% veel te zwaar en heeft obesitas (Quetelet-index (QI) >30); nog eens 36% heeft matig overgewicht (QI: 25-30). Ouderen hebben vaker overgewicht, behalve na het 75e levensjaar. Het is niet duidelijk of dit komt doordat zij gewicht verliezen of doordat mensen met obesitas eerder overlijden. Mannen hebben vaker matig overgewicht, vrouwen daarentegen hebben vaker obesitas ( figuur 1). De prevalentie van een aantal chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten, is hoger bij mensen die te zwaar zijn. Deze aandoeningen doen zich meestal pas op latere leeftijd voor. Toch hebben mensen met obesitas ook voor hun 35e jaar al vaker contact met de huisarts dan mensen zonder overgewicht ( figuur 2). Eerstgenoemden komen vaker dan mensen die niet te zwaar zijn bij de huisarts met klachten aan het bewegingsapparaat (respectievelijk 21,6 en 14,3% van alle klachten in de betreffende gewichtscategorie) en klachten aan het hart- en vaatstelsel (respectievelijk 3,1 en 1,5% van alle klachten). Het geneesmiddelengebruik bij mensen die veel te zwaar zijn, is hoger dan bij anderen. Mannen met obesitas tussen de 45 en 54 jaar krijgen 5,5 recepten meer per jaar dan mannen zonder overgewicht. Bij vrouwen tussen de 55 en 75 jaar is er een verschil van 6,5 recepten. Mensen tussen de 18 en 35 jaar die veel te zwaar zijn, krijgen meer geneesmiddelen dan hun leeftijdgenoten zonder overgewicht. Bij mannen is dit verschil gemiddeld bijna 2 recepten op jaarbasis, bij vrouwen is het verschil zelfs bijna 3 ( figuur3). Volwassenen met obesitas doen vaker een beroep op de huisarts, ook op jonge leeftijd. Mede hierdoor is de huisarts waarschijnlijk de hulpverlener die hen het vaakst ziet. Daarom kan de huisarts een belangrijke rol spelen in het normaliseren van het gewicht en de preventie van complicaties van obesitas.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen