Binnen- of buitenlands nieuws

Nieuwsbericht op basis van (binnen- of buitenlands) wetenschappelijk onderzoek

Journaalschrijvers gezocht

H&W zoekt nieuwe journaalschrijvers. Ben jij een huisarts (in opleiding) of aioto, en houd je van wetenschap en schrijven? Laat dan je collega’s van jouw inzichten profiteren door het schrijven van korte nieuwsberichten op basis van (binnen- of buitenlands) wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de vacature >

  1. Check bij de redactie (redactie@nhg.org) voordat u gaat schrijven of het artikel niet al door iemand anders samengevat wordt voor H&W. 
  2. Lengte: max. 270 woorden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een variant van 550 woorden te maken, als een bepaald onderzoek hier gezien relevantie/complexiteit/actualiteit aanleiding toe geeft. Neem hierover eerst contact op met redactie@nhg.org.
  3. Een korte lead (max. 50 woorden) met in-/aanleiding en de belangrijkste conclusie
  4. Een of twee alinea’s met toelichting op en onderbouwing van het onderzoek. Geef hier de onderzoeksgegevens zo transparant mogelijk weer: aantal onderzochte patiënten, representativiteit, uitkomstmaat, resultaten met oddsratio’s enzovoort
  5. In de laatste alinea meer details en bij voorkeur een ‘punchline’ ofwel uitsmijter. Denk ook aan de vraag wat de praktiserende Nederlandse huisarts met de nieuwe informatie aan moet.
  6. Houd de alinea’s (gemiddeld 75 woorden) en zinnen (niet meer dan 15 woorden) kort en formuleer actief.
  7. Schrijf concreet, nauwkeurig en begrijpelijk en vermijd jargon zoveel mogelijk. Dit verbetert de vindbaarheid via zoekmachines.
  8. Gebruik één literatuurreferentie (niet verwijzen in de tekst). Format: Achternaam, voorletters eerste auteur, et al.Titel. Tijdschrift afgekort conform PubMed Jaartal; volume: pagina’s of e-indicator. Indien het een (openbaar) onderzoeksrapport betreft dat niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd is, vermeld dan de volledige titel, auteurs, organisatie en publicatiedatum en de link naar het rapport.
  9. Hanteer een piramidale (‘oprolbare’) tekstopbouw. Dat wil zeggen: de belangrijkste informatie eerst.

Tip

Bekijk voordat u begint met schrijven enkele voorbeelden van artikelen in deze rubriek.