Alle nummers
Archief tijdschrift

2006, nummer 10

Jaargang
49

Nieuws

 • Toponderzoek astma/COPD ook in Nederland

  Volgens de Italiaanse Corriere della Sera (de Italiaanse NRC) behoren maar liefst 5 Nederlandse instituten tot de top 20 van het astma/COPD-onderzoek in Europa. Als enige huisartseninstituut staat de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC St Radboud in dit lijstje op plaats 15. De andere 19…

 • Bewegen op recept

  Een vrijblijvend advies om eens wat meer aan lichaamsbeweging te doen, haalt weinig uit. Dat wisten we al, maar hoe zit dat met een intensievere interventie, waarbij de huisarts lichaamsbeweging ‘op recept’ voorschrijft? Deense onderzoekers hebben geprobeerd alle onderzoeken naar de effectiviteit…

 • Steunzolen vrijwel waardeloos bij hielpijn

  Placebozolen, standaardsteunzolen of op maat gemaakte zolen, ze blijken allemaal maar weinig verbetering te geven bij een fasciitis plantaris. In een RCT vergeleek een Australisch-Engelse onderzoeksgroep het effect van steunzolen op pijn en functie (gemeten met Foot Health Status Questionnaire)…

 • Weinig gesjoemel Engelse huisartsen

  In het eerste jaar (2004-2005) van het Engelse huisartsencontract blijkt er relatief weinig gesmokkeld te zijn door huisartsen die te veel patiënten met ongunstige uitkomsten uitsluiten. Sinds 2004 krijgen huisartsen in Engeland betaald voor het halen van normen op verschillende indicatoren. Je…

 • Continue zorg in een discontinue nieuwe opleiding

  Aspirant-aios huisartsgeneeskunde noemen het leveren van continue zorg tijdens hun sollicitatie steevast als een aantrekkelijk kenmerk van het vak. Deze typische huisartsgeneeskundige competentie moeten ze binnen het vernieuwde curriculum verwerven. Dat curriculum voorziet in maximaal drieënhalve…

 • Verschillende hypertensierichtlijnen

  Eind juli verscheen de iets gewijzigde NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement op het web. De onduidelijkheden over wie nu wanneer te behandelen, zijn nu verminderd. Zo bestaan er nu nog maar 3 risicogroepen in plaats van 4. Het advies is te behandelen vanaf een tienjaarsrisico van 10%. De…

 • Oppervlakkige tromboflebitis van het been

  Hierbij een korte reactie op de kleine kwaal in H&W 7. Bij de conclusie op pagina 379 staat: ‘Bij de aanwezigheid van een SVT is de kans op het ontstaan van een diepe veneuze trombose ongeveer tien keer groter dan bij patiënten zonder SVT. De prevalentie in de huisartsenpraktijk van SVT is echter…

 • Weg met de beensteunen

  Vrouwen vinden gynaecologisch onderzoek en het maken van een uitstrijkje zonder gebruik van beensteunen aanzienlijk minder onaangenaam dan met steunen. In een fraaie RCT vergeleken Amerikaanse onderzoekers het gevoel van kwetsbaarheid en ongemak bij gynaecologisch onderzoek met en zonder…

 • De helft van de astmapatiënten heeft onvoldoende ziektecontrole

  In een cross-sectioneel onderzoek bekeken Wijnhoven et al. de mate van ziektecontrole bij 661 astmapatiënten in 25 Nederlandse huisartsenpraktijken. Zij maten astmacontrole af aan ‘luchtwegklachten’, ‘longfunctie’ en ‘het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders’. Het longfunctiecriterium voor…

 • De volksgezondheid nu en later

  Met de publicatie van Zorg voor gezondheid heeft het RIVM voor de vierde keer een Volksgezondheid Toekomst Verkenning uitgebracht met actuele cijfers over de gezondheid van de bevolking. Het goede nieuws is dat de levensverwachting van Nederlanders iets is toegenomen (76,2 jaar voor mannen en 80…

 • Op zoek naar bijwerkingen

  Het Lareb gaat nieuwe geneesmiddelen zoals rimonabant (Acomplia® tegen adipositas) vanaf het begin nauwkeurig volgen. Het Lareb start dan een geheel nieuwe vorm van geneesmiddelenbewaking: het Lareb Intensive Monitoring systeem. De bedoeling is om eerste gebruikers van geneesmiddelen een jaar…

 • Kleine kwakkelaars

  Het angstzweet breekt me soms uit als ik een onschuldig ogende aandoening opzoek in een boek over kindergeneeskunde. Meer dan eens lijkt de aandoening een symptoom van een ernstig ziektebeeld. Gelukkig is er nu het boek Kleine kwalen bij kinderen , waarin kinderkwalen vooral klein blijven. Een…

 • Hallo, is daar iemand?

  De Vlaamse Domus Medica organiseert op 22 september voor de zevende keer een congres over de eerste lijn in Vlaanderen. Ditmaal over communicatie met andere hulpverleners (fysiotherapeuten, apothekers) en patiënten. Het congres vindt plaats aan de Vrije Universiteit in Brussel. U heeft na het…

 • De dynamiek van maag en darmen

  De ontwikkelingen in de gastro-enterologie volgen elkaar snel op, vandaar dat er alweer een nieuwe editie van de formulariumreeks is verschenen. Er zijn per jaar circa een miljoen mensen die de huisarts consulteren met buikklachten. In de meeste gevallen kan de huisarts geen oorzaak voor de…

 • Slachtoffers van geweld zijn grootgebruikers van de huisartsenzorg

  Fysiek geweld is een probleem dat in de media veel aandacht krijgt: als het mannelijke slachtoffers betreft, wordt er vooral ingezoomd op zinloos geweld op straat, bij geweld tegen vrouwen krijgt meestal huiselijk geweld door partners of ex-partners de aandacht.. Schattingen over de omvang van…

 • Patiënten geven huisartsenposten een dikke 7

  Patiënten blijken volgens onderzoek van het AMC en het WOK de huisartsenposten een ruime voldoende te geven. Moll van Charante et al. ontwikkelden een vragenlijst om de tevredenheid van patiënten op huisartsenposten schriftelijk te meten. Belangrijkste doel was de ontwikkeling van een valide…

Wetenschap

Praktijk

 • Hoe zoekt en beoordeelt u medische literatuur?

  Tijdens elk spreekuur komen er wel een paar vragen naar boven waarop huisarts en patiënt graag een antwoord zouden willen hebben, terwijl dat niet meteen voorhanden is. Is de spondylartrose op de röntgenfoto wel de oorzaak van de rugklachten? Wat betekent een verhoogd cholesterolgehalte in de…

 • ‘Je moet je vooronderstellingen loslaten’

  ‘Mijn bemoeienis met de zorg voor immigranten is toevallig ontstaan. Ik was in mijn studietijd al actief in het vluchtelingenwerk, maar toen richtte zich dat voornamelijk op mensen uit Zuid-Amerika. Een jaar of twaalf geleden kreeg ik een patiënte die illegaal in Nederland was en zich dus niet…

 • De ziekte van Weil, een rariteit maar toch relevant

  De ziekte van Weil is een potentieel dodelijke aandoening en wordt veroorzaakt door contact met stilstaand water. Omdat patiënten met de ziekte van Weil vaak alleen griepachtige verschijnselen hebben, is de diagnose moeilijk te stellen. Het kan dan helpen na te gaan of de patiënt tot een…

 • Bepaald geen Suikerfeest!

  De heer Ali heeft diabetes mellitus. Hij neemt daarvoor glimepiride (1 dd 2 mg ’s morgens) en metformine (2 dd 500 mg). De heer Ali heeft matig zwaar werk in de fabriek, maar nu meldt hij tijdens het spreekuur dat hij zijn werk niet kan volhouden tijdens de Ramadan. Hij valt overdag steeds…

 • Als de patiënt niet meer kan slikken…

  In 2005 zijn in Huisarts en Wetenschap acht artikelen gepubliceerd over palliatieve zorg. In een reeks van vier artikelen geven we hierop een aanvulling. In de vorige twee artikelen kwamen aan de orde: knelpunten in de psychosociale begeleiding van patiënten in hun laatste levensfase en het…

 • Op weg naar wederzijds begrip

  In de ervaring van huisartsen presenteren allochtone patiënten zich vaker met onduidelijke of oneigenlijke hulpvragen. Er is een hogere contactfrequentie en medische consumptie, en vaker contact buiten kantooruren om. En ook de immigranten zelf zijn vaker ontevreden over het contact met de…

 • Niet via familie of kinderen!

  Marion Claessen ontvangt mevrouw Yilmaz, 34 jaar, met haar 12-jarige dochtertje Ayse. ‘Mama heeft heel veel pijn “van onderen” en het voelt daar niet goed’, meldt het meisje in keurig Nederlands. Claessen wil uiteraard een inwendig onderzoek verrichten en vertelt dat tegen Ayse, die dit…

 • Vissen

  Ik heb het al eerder betoogd: ieder mens leeft een dubbelleven. Minstens. Bijvoorbeeld als echtgenoot en als minnaar. Of als ambtenaar en postzegelverzamelaar. Of als brave manager en XTC-addict. Om een paar willekeurige voorbeelden te geven. Ook ik leid een dubbelleven, al is de…

 • De patiënt slikt het niet meer!

  De Ramadan valt altijd in de negende maand van het islamitische jaar. In 2006 is dat van 24 september tot 24 oktober. Omdat wordt gerekend in ‘maanmaanden’ van 29 à 30 dagen in plaats van zonmaanden van 30 à 31 dagen, duurt het islamitische jaar gemiddeld 354 dagen. De Ramadan schuift dus elk…