Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 1

Jaargang
55

Nieuws

 • Voorkomt koffie depressie bij vrouwen?

  In een groot prospectief onderzoek onder Amerikaanse vrouwen toonden onderzoekers aan dat koffiegebruik de kans op het ontwikkelen van depressieve klachten met wel 20% kan verminderen. Cafeïne is een krachtige stimulator van het centrale zenuwstelsel en wordt voor 80% geconsumeerd in de…

 • De flauwte voorbij

  Twaalf procent van de patiënten die voor het eerst een syncope doormaakt, ontwikkelt binnen een jaar een ernstige cardiovasculaire complicatie. Vlaamse onderzoekers concluderen dat de syncope een onafhankelijke risicofactor is bij de oudere patiënt. Wanneer we syncope definiëren als een…

 • Vervolgcontacten na bezoek aan de HAP

  Nadat patiënten contact hebben gehad met de huisartsenpost (HAP) zoeken ze vaak opnieuw hulp voor hetzelfde probleem. Inzicht in de redenen van die vervolgcontacten kan aanknopingspunten bieden om de groeiende zorgvraag te beteugelen. We onderzochten hoe vaak en waarom patiënten een…

 • Alternatieve dwalingen

  Edzard Ernst is hoogleraar Complementary Medicine in Engeland en al jaren bezig om de zin en onzin van alternatieve geneeswijzen in kaart te brengen. Speciaal voor huisartsen zette hij de belangrijkste dwalingen van de alternatieve geneeswijzen op een rijtje. Dwaling 1. Aanhangers van…

 • Hij komt, hij komt…

  Ik schrijf dit stukje de dag na de aankomst van Sinterklaas; dat verklaart de titel. Maar wij Amsterdammers hebben sinds kort nog een ándere Sinterklaas, die niets liever doet dan in onze schoen zoeken naar verlanglijstjes: dokter Smalhout van het jonge, dynamische bedrijf ‘SOS-arts’. De wortel…

 • Rectificatie

  In H&W 12 van 2011 staat op pagina 690 per abuis de verkeerde recensent vermeld onder de proefschriftbespreking ‘Toepassing CCQ bij COPD’. De juiste recensent is Niels Chavannes. De redactie

 • Progestageen bij uitblijven menstruatie?

  Een 35-jarige vrouw met zwangerschapswens komt op het spreekuur voor een recept dydrogesteron. Zij is drie maanden geleden gestopt met orale anticonceptie en heeft tot op heden geen menstruatie gehad. Met dydrogesteron wil zij haar menstruatie zo snel mogelijk op gang brengen om de kans op…

 • Dopamineagonisten bij RLS

  Het restless legs syndroom (RLS) is een veelvoorkomende chronische aandoening die vaak slaapproblemen met zich meebrengt. De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen raadt aan voor patiënten met ernstige RLS zo nodig een proefbehandeling met een dopamineagonist (DA) te overwegen. Wat…

 • Foliumzuur ter preventie van aangeboren hartafwijkingen?

  In de NHG-Standaard Preconceptiezorg wordt aangeraden foliumzuur te suppleren rondom de conceptie om de kans op een kind met een neuraalbuisdefect te verlagen. Nederlandse onderzoekers zochten uit of foliumzuur ook de incidentie van aangeboren hartafwijkingen vermindert. Aan de hand van…

 • Gynaecardiologie: betere awareness bij patiënt en dokter

  Doelgroep Artsen in de eerste en tweede lijn. Inhoud Het boek dekt het volledige terrein van de vrouwspecifieke cardiologie. Aan bod komen genderverschillen bij aandoeningen als coronaire hartziekten, hartfalen, ritmestoornissen en veneuze trombo-emboliën, maar ook cardiovasculair…

 • De tijd zal ’t leren

  Voor u ligt het januarinummer van de 55e jaargang van Huisarts en Wetenschap . In september 1957 verscheen het eerste nummer van H&W, het NHG bestond sinds december 1956. Het pas opgerichte NHG had als doel de wetenschappelijke beoefening van de huisartsgeneeskunde te bevorderen. Toen de…

 • Huisartsenzorg anno 2025

  Dertien jaar geleden startte ik de opleiding tot huisarts met heel veel enthousiasme: ik zag mezelf als spin in het web voor de zieke medemens. Echter de huidige ontwikkelingen baren me zorgen, zowel voor mij als huisarts alsook voor mijn patiënten. Een toename van het aantal verschillende taken…

 • De dokterspost, de reus en de dwerg

  Een interessant overzichtsartikel over de historie, opzet en organisatie van de Nederlandse huisartsenposten van Paul Giesen et al. verscheen onlangs in Annals of Internal Medicine. Voor de Amerikanen geldt het Nederlandse systeem als een voorbeeld. In Nederland is sinds 2000 de…

 • Te slim voor huisartsgeneeskunde

  Amerikaanse geneeskundestudenten moeten nogal stevig in hun schoenen staan als zij voor de huisartsopleiding kiezen, schrijft de Amerikaanse student geneeskunde Alex Folki op 25 juli 2011 op zijn blog. Folki schrijft dat al zijn medestudenten weleens gehoord of gedacht moeten hebben dat ze…

 • ‘Huisartsen én patiënten denken niet aan COPD bij langdurige hoestklachten

  Afgelopen winter promoveerde Lidewij Broekhuizen op haar proefschrift Diagnostic strategies for chronic pulmonary disease. Elders in dit nummer is haar beschouwing op het onderzoek te vinden (zie pagina 30). In een interview gaat ze in op de aspecten die voor het dagelijks werk van de huisarts…

Wetenschap

 • Het effect van intensieve SEH-training voor aios

  Aios huisartsgeneeskunde waren voor 2008 onvoldoende voorbereid op de werkzaamheden op de SEH-afdeling. Kennistoetsen kunnen competenties indiceren. Er is een nieuwe intensieve, centraal georganiseerde, acutezorgtraining (STARtclass), die de…

 • Huisartsen volgen de herziene NHG-Standaard OMA

  Nederlandse huisartsen zijn terughoudend met het voorschrijven van antibiotica bij OMA. Zonder antibiotica herstelt 80% van de kinderen met OMA binnen enkele dagen. Een kleine groep kinderen met OMA heeft baat bij behandeling met antibiotica. Huisartsen handelen conform de…

 • Diagnostiek van COPD bij hoestklachten

  Veel vijftigplussers die de huisarts bezoeken vanwege hoestklachten hebben onderliggende milde COPD. Huidig rookgedrag, meer dan twintig pakjaren roken, een piepende ademhaling, zacht ademgeruis en bekende cardiovasculaire comorbiditeit vergroten de kans op COPD. Spirometrie-uitslagen…

Praktijk

 • Endometriose bij een adolescent

  Dysmenorroe bij adolescenten kan duiden op onderliggend lijden. De pijn en de kans op verminderde fertiliteit zijn serieuze gezondheidsrisico’s. De diagnostiek is relatief eenvoudig, ook bij onderliggend lijden, maar neemt evengoed vaak jaren in beslag en dat lijdt tot onnodige ziektelast…

 • Overspanning

  Overspanning komt veel voor. Het stellen van de diagnose kan echter lastig zijn, aangezien het klachtenpatroon bij verschillende psychische en somatische ziektebeelden vergelijkbaar is. De behandeling bestaat uit een gestructureerde en activerende aanpak. De huisarts is alert op aanhoudende…

 • Vaginale jeuk

  Vaginale jeuk is een veelvoorkomend en vaak ook terugkerend probleem. In een gemiddelde huisartsenpraktijk zijn er per jaar 60 vrouwen met vaginale klachten, in 50 tot 80% van de gevallen gaat het om jeuk of irritatie. Het is een vervelende klacht waar patiënten zich vaak voor generen. Voor de…

 • Allergisch voor mensen

  Sommige mensen zijn allergisch voor mensen, voor alle mensen. Hen breekt het zweet uit op een receptie. Overleggen, samenwerken, telefoneren: ze vinden het zwaar. Het liefst doen ze alles per mail. Bij zware mensenallergie kun je beter boswachter worden, internationaal chauffeur of webwinkelier…

 • Bij de Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement

  De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement was gebaseerd op de gelijknamige CBO-richtlijn. Onder leiding van het NHG is nu een herziene versie uitgekomen als Multidisciplinaire Richtlijn, met inbreng van alle betrokkenen bij de inventarisatie van het cardiovasculaire risicoprofiel van een…

 • Bij de Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes mellitus type 2

  Deze LTA geeft aanbevelingen voor de samenwerking tussen huisartsen en internisten bij de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Consultatie van of verwijzing naar de tweede lijn vindt plaats als de huisarts twijfelt over de diagnose, bij problemen rond de glykemische instelling, bij…

Richtlijn

 • Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes mellitus type 2

  Deze LTA geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en het beleid bij patiënten met diabetes mellitus type 2 met speciale aandacht voor consultatie/verwijzen en terugverwijzen. Op basis van deze LTA kunnen huisartsen en internisten in regionaal verband werkafspraken maken. …