Implementatie

Het gaat in deze rubriek om de beschrijving van een (implementatie)project in de praktijk of om een casuïstische beschrijving van een fout, VIM of klacht. Start je artikel met de motivatie van je project en geef kort enige context: soort praktijk(en), plaats, soort patiënten en leg helder het doel van het project uit. Daarna volgt de belangrijkste uitkomst in de ogen van de patiënt of de huisarts. Licht toe hoe die uitkomst is gemeten. Beschrijf daarnaast ook de (implementatie)interventie en de manier waarop die ontwikkeld werd. Welke veranderingen zijn tot stand gekomen, welke effecten zijn wel/niet bereikt? Sluit af met een bespreking van de belangrijkste leerpunten: wat ging er goed en wat ging er niet goed? Reflecteer daarbij waar mogelijk ook vanuit de literatuur.

Algemeen

Bekijk voordat je met schrijven begint:

Omvang

 • 600 tot 1200 woorden.

Inhoudelijke eisen

 • Titel
 • Lead (max. 100 woorden)
 • Projectbeschrijving in max. 200 woorden
 • Belangrijkste resultaten
 • Beschouwing (zie kader)
 • Gebruik van tabellen, figuren of foto's strekt tot aanbeveling 
 • Beeld(suggesties) en links naar relevante, gerelateerde content zijn van harte welkom
 • Literatuur
 • Auteursinformatie: instantie (waar auteur(s) werkzaam is/zijn), titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie auteur(s). Correspondentie: mailadres NB We vermelden in principe 1 affiliatie per auteur.
 • Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven)

Tip

Bekijk voordat je gaat schrijven enkele voorbeelden van artikelen in deze rubriek.

Beschouwing

 • Interpretatie
 • Commentaar
 • Wat is er bekend vanuit de literatuur
 • Bespiegeling (wat had er anders gekund? praktische toepasbaarheid)
 • Conclusie

Gerelateerde content

Op HenW.org plaatsen we je artikel online. We voorzien jouw artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten