Indienen manuscript

  • Dien artikelen voor de rubrieken Onderzoek of Praktijk (behalve Uw diagnose) in via ons redactionele systeem Editorial Manager. Nieuwsberichten en foto’s voor Uw diagnose kunt u insturen via redactie@nhg.org.
  • Indien het manuscript een bewerking van een reeds gepubliceerd artikel is, verzoeken wij u het originele artikel toe te voegen.
  • Voorzie het manuscript van een aanbiedingsbrief en vermeld hierin:
  1. Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur die verantwoordelijk is voor correspondentie en overleg;
  2. Informatie over eerdere of herhaalde publicatie dan wel aanbieding aan een ander medium van hetzelfde manuscript;
  3. Beknopt de aanleiding en/of motivatie voor het indienen van het manuscript.
  • Zorg voor kopieën van verklaringen met toestemming om eerder gepubliceerd materiaal te reproduceren, illustraties te gebruiken of vertrouwelijke persoonlijke informatie van herkenbare personen te vermelden, of om personen te noemen vanwege hun bijdragen (zie Voorwaarden en formulieren).

Vragen over het gebruik van Editorial Manager kunt u stellen via redactie@nhg.org of telefonisch (088 506 55 40).