Huisarts Kennis Quiz

Complicaties nefrotisch syndroom

Aios en opleider hebben een leergesprek over het nefrotisch syndroom omdat dit recent bij een patiënt uit de praktijk is vastgesteld. Ze bespreken de mogelijke complicaties van het nefrotisch syndroom. De aios weet dat mensen met het nefrotisch syndroom een hoger risico lopen op diepveneuze trombose en andere trombo-embolieën en hyperlipidemie. De opleider vraagt wat een andere belangrijke complicatie is. Welk antwoord is juist?

Keuzen