Nascholing

Een nascholing voldoet aan de volgende criteria: generalistische kennis, compacte presentatie, een overzichtelijke en consistente structuur, duidelijke en simpele illustraties en tabellen en leerpunten. We houden van prettig leesbaar geschreven artikelen in gewonemensentaal, zonder een belerende toonzetting. De redactie stelt als voorwaarde dat een huisarts meeschrijft aan een nascholingsartikel.

Algemeen

Bekijk voordat je met schrijven begint:

Lengte

 • Een nascholingsartikel telt 1200-1800 woorden (inclusief: hoofdtekst; exclusief: literatuur, de kern en tabel(len)/grafiek(en)).

Inhoudelijke eisen

Een nascholingsartikel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. Artikelkop
 2. Auteursnamen (voor- en achternaam)
 3. Hoofdtekst volgens vaste tussenkoppen (zie kader)
 4. De kern (max. 150 woorden): maximaal drie bondig geformuleerde kernpunten
 5. Literatuur
 6. Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s), voorletters en naam auteur(s), functie auteur(s). Correspondentie: mailadres. NB We vermelden in principe 1 affiliatie per auteur.Mogelijke belangenverstrengeling
 7. Tabellen, verduidelijkende kaderteksten, figuren/afbeeldingen 
 8. Beeldsuggesties en links naar relevante, gerelateerde content

Hoofdtekst

 • Inleiding: probleemstelling en doel artikel met eventueel enkele concrete vragen. Start bij voorkeur met een korte casusbeschrijving. 
 • Hoofdtekst (met zelf te kiezen tussenkoppen): bespreek een voor een de in de inleiding genoemde aspecten. De nadruk ligt hier op feiten (ook gegevens voortkomend uit een lange traditie, en recente consensus vallen hieronder). Maak steeds duidelijk of gegevens al dan niet op wetenschappelijk onderzoek berusten.
 • Beschouwing: evaluatie van het voorafgaande met aandacht voor consequenties van gebruik van gegevens die niet afkomstig zijn uit de huisartsenpraktijk. Ook: niet-gedocumenteerde praktijkervaringen en persoonlijke stellingname.
 • Conclusie: afronding van het artikel met de belangrijkste leerpunten.

Gerelateerde content

Ook plaatsen we je artikel op HenW.org. We voorzien je artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten