Opinie

Een opinie is een beknopte wetenschappelijke beschouwing van een probleemstelling, met een sterk opiniërende invalshoek. In een opinie is een zienswijze of standpunt kort en bondig verwoord.

Onderbouw uw standpunt bij voorkeur met de belangrijkste conclusies uit relevante publicaties. Maak daarbij expliciet onderscheid tussen feiten en meningen, maar een opinie zonder mening is een zouteloos stuk en wordt niet geaccepteerd. Ter bevordering van het debat streeft de redactie ernaar om opinies tegenover elkaar te zetten.

Algemeen

Bekijk voordat u met schrijven begint:

Lengte

 • Max. 1200 woorden, exclusief literatuurverwijzingen. 

Inhoudelijke eisen

 • Artikelkop
 • Auteursnamen (voor- en achternaam)
 • Korte lead (max. 100 woorden)
 • Hoofdtekst met enkele inhoudelijke tussenkoppen
 • Staaf aanbevelingen met bewijsmateriaal, bij voorkeur recente systematische reviews en richtlijnen. Hiervoor is een zo actueel mogelijk onderzoek van de relevante literatuur uitgevoerd.
 • Een sectie Methoden is niet vereist. Beschrijf kort de kenmerken van de literatuur die werd doorzocht en in de beoordeling werd opgenomen. 
 • Het bewijs van de hoogste kwaliteit (bijvoorbeeld gerandomiseerde klinische onderzoeken, meta-analyses, systematische reviews en hoogwaardige prospectieve cohortonderzoeken) behoort de grootste nadruk te krijgen. 
 • Literatuur
 • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s), voorletters en naam auteur(s), functie auteur(s). Correspondentie: mailadres. NB We vermelden in principe 1 affiliatie per auteur.
 • Mogelijke belangenverstrengeling