Opinie

Een opinie is een beknopte wetenschappelijke beschouwing met een sterk opiniërende invalshoek. In een opinie is een zienswijze of standpunt kort en bondig verwoord.

Onderbouw uw standpunt bij voorkeur met de belangrijkste conclusies uit relevante publicaties. Maak daarbij expliciet onderscheid tussen feiten en meningen, maar een opinie zonder mening is een zouteloos stuk en wordt niet geaccepteerd. Ter bevordering van het debat streeft de redactie ernaar om opinies tegenover elkaar te zetten.

Algemeen

Lengte

  • Max. 600 woorden, exclusief literatuurverwijzingen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken door de redactie, bijvoorbeeld bij een zeer uitgebreid of complex onderwerp. Neem hiervoor contact op met redactie@nhg.org

Inhoudelijke eisen

  • Artikelkop
  • Auteursnamen (voor- en achternaam)
  • Korte lead (max. 70 woorden)
  • Hoofdtekst met enkele inhoudelijke tussenkoppen
  • Literatuur
  • Auteursinformatie: instantie en afdeling (waar auteur(s) werkzaam is/zijn): titel auteur(s), voorletters en naam auteur(s), functie(s) auteur(s). Correspondentie: mailadres. Mogelijke belangenverstrengeling