Presubmissieverzoek

De H&W-redactie krijgt regelmatig de vraag of een onderwerp of idee geschikt is voor publicatie in Huisarts & Wetenschap. Vaak ontbreekt het aan informatie om het verzoek op de juiste waarde te schatten. Wij raden auteurs dan ook aan een formeel presubmissieverzoek in te dienen. Dan kunnen wij gericht terugkoppeling geven over de mogelijke geschiktheid van een manuscript en - indien geschikt - welke punten aandacht behoeven.

Presubmissieverzoeken worden beoordeeld op geschiktheid en belang voor het huisartsgeneeskundige lezerspubliek van Huisarts & Wetenschap. Een presubmissieverzoek kun je indienen middels een e-mail naar redactie@nhg.org onder vermelding van: presubmissieverzoek en een beknopte titel. 

Het presubmissieverzoek bestaat uit een e-mail van ongeveer 300 woorden die voorziet in een kort antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is de relevantie voor de huisartsenpraktijk?
  2. Wat is de wetenschappelijke vraag of het belangrijkste klinische huisartsgeneeskundige probleem?
  3. Wat is de belangrijkste conclusie? Hoe verhoudt de conclusie zich tot wat hierover in de (NHG-)richtlijn staat. Wat is de boodschap voor de huisarts in de praktijk?
  4. Wat is de onderbouwing van de conclusie? Geef een korte samenvatting van de gebruikte methode en onderzoeksresultaten, zodat de validiteit en generaliseerbaarheid te beoordelen is.
  5. Waarom dienen onze lezers jouw artikel te lezen? Wat is de nieuwswaarde? Wanneer is er over dit onderwerp voor het laatst gepubliceerd in H&W? Kijk daarvoor ook in het archief of via de zoekfunctie op HenW.org.
  6. Is er een huisarts (mede)auteur?
  7. In welke rubriek (zie 'Voor auteurs') wil je het manuscript indienen? 

Als je een suggestie voor een publicatie praktijkgerichte bewerking wilt doen, ontvangen we graag een pdf of Word-bestand van het origineel. Dit kan al vanaf het moment dat het geaccepteerd is, je hoeft niet te wachten tot publicatiedatum. De redactie zal het vertrouwelijk en onder embargo behandelen. 

Voor de rubriek ‘Diagnose à vue’ is het niet nodig om een presubmissieverzoek in te dienen, deze kun je meteen als manuscript indienen. Zie de richtlijnen voor het indienen van een 'Diagnose à vue' op henw.org.

Houd er rekening mee dat een positieve reactie van de redactie geen toezegging is dat wij later het ingediende manuscript ook daadwerkelijk zullen accepteren. Na indiening wordt het beoordeeld door de redactiecommissie die uiteindelijk beslist. Wel verhoogt een positieve reactie op een presubmissieverzoek de kans van acceptatie en publicatie aanzienlijk. 

Na het indienen van je onderwerp/idee krijg je over het algemeen binnen 14 dagen per e-mail bericht of wij je onderwerp/idee in principe geschikt vinden. Mocht dit niet zo zijn, wil je ons dan een reminder sturen?

Bij vragen, mail redactie@nhg.org.