Uw diagnose

Ziet u een bijzondere aandoening op uw spreekuur? Denk dan aan de rubriek 'Uw diagnose' in Huisarts en Wetenschap. Zo maakt u uw collega's op een educatieve manier deelgenoot van uw ervaring.
  • Maak een overzichtsfoto waarop goed te zien is om welk lichaamsdeel het gaat en 1 of meerdere detailfoto’s. Wij ontvangen graag goed belichte en scherpe foto's van minimaal 300 dpi of 1 MB.
  • Voeg een korte beschrijving van de casus toe (maximaal 100 woorden). Geef in de beschrijving de kenmerken van de patiënt (leeftijd, geslacht, bijzonderheden) en relevante aandoeningen weer. Beschrijf de reden van komst en de klachten van de patiënt, en wat u zag en vond bij lichamelijk onderzoek. Geef aan wat de juiste diagnose is en hoe deze is gesteld. Geef ook uw differentiaaldiagnose (minimaal 2 tot 3 diagnoses). De lezer moet op basis van de foto en de korte introtekst kunnen bedenken wat er aan de hand is.
  • Maak een korte opzet voor een toelichting op het goede antwoord. Daarin verwerkt u hoe het onderscheid gemaakt kan worden met de andere genoemde diagnoses (vooral klinisch). Ook geeft u aan wat behandeladvies is, indien mogelijk gebaseerd op een NHG-Standaard en tenslotte de prognose. Vermeld verder de gebruikte bronnen.

Het is belangrijk dat u schriftelijke toestemming heeft van de patiënt om het beeld te mogen gebruiken (zie onder Voorwaarden en formulieren voor het formulier Informed consent patiënt).

Onze redacteur en betrokken experts beoordelen de casus en de toelichting. Zij corrigeren zo nodig en vullen aan. Het is mogelijk om extra foto’s te plaatsen bij de toelichting, als deze de uitleg duidelijker maken.

Wij ontvangen uw bijdrage graag via redactie@nhg.org.

Tip

Bekijk alvorens u gaat schrijven enkele voorbeelden van artikelen in deze rubriek.