Main content

NHG-Standaard Pijn aangepast: gewijzigde rotatietabel opiaten

NHG-Werkgroep Pijn

Na publicatie in H&W worden er soms nog wijzigingen doorgevoerd in een NHG-Standaard. Zie voor de meest recente versies van de NHG Standaarden.

De NHG-Standaard Pijn is herzien omdat in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker de rotatietabel voor opiaten is aangepast. Deze tabel (zie [tabel 6] kan gebruikt worden bij overstappen naar een ander opiaat. De individuele reactie op opiaten kan sterk wisselen. Redenen om te wisselen zijn onvoldoende effectiviteit of het optreden van bijwerkingen. De hoeveelheden oxycodon en hydromorfon bij omzetting vanuit morfine zijn verhoogd. Ook is het advies om bij opiaatrotatie vanwege het optreden van bijwerkingen te switchen naar 75% van de equivalente 24-uursdosering van het alternatief. Voorheen was het advies om te…

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?