Main content

Overstappen op een ander merk levothyroxine

L. Flinterman

Een half miljoen Nederlanders heeft een schildklieraandoening. In 2015 gebruikte ruim 70% van hen levothyroxine van het merk Thyrax® Duotab. Tussen februari 2016 en april 2017 was dit merk slecht verkrijgbaar en werden vrijwel alle patiënten gedwongen over te stappen op een ander merk levothyroxine. Omdat het vermoeden bestond dat zo’n overstap mogelijk niet zonder gevolgen zou blijven, onderzochten we de TSH-waarden en de kwaliteit van leven voor en na de overstap.
Uit de registraties van het NIVEL en het PHARMO-instituut selecteerden we patiënten bij wie de concentratie thyreotropine (TSH) was gemeten in de periode van januari 2014 tot september 2016. Daarnaast vulden 150 patiënten die overstapten driemaal een kwaliteit-van-levenvragenlijst in, eenmaal voor de overstap en vervolgens zes en twaalf weken na de overstap.
De meeste patiënten stapten over van Thyrax® naar Euthyrox® (39%) of levothyroxine Teva® (56%). Na een dosisneutrale overstap had ruim 30% van de patiënten een te laag TSH. Bij patiënten die meer dan 100 µg Thyrax® per dag gebruikten was dit zelfs meer dan 50%. Ruim een kwart van de ondervraagde patiënten voelde zich na de overstap slechter dan ervoor; het ziekteverzuim verdubbelde.
Een dosisneutrale overstap van Thyrax® naar een ander merk levothyroxine brengt een reëel risico op overdosering met zich mee, met name voor patiënten die een hoge dosis gebruiken (> 100 µg).

Abstract

Flinterman L. Switching to another brand of levothyroxine. Huisarts Wet 2018;61:DOI: 10.1007/s12445-018-0055-x.
Background About 500,000 people have a thyroid disorder in the Netherlands. In 2015, more than 70% of these individuals used the levothyroxine in the form of the Thyrax® Duotab. This brand was difficult to acquire between February 2016 and April 2017, so that nearly all patients were forced to switch to another brand of levothyroxine. Because it was anticipated that this switch would not be problem-free, the author investigated whether TSH levels and quality of life changed after the switch.
Method On the basis of data from the NIVEL and PHARMO Institute, patients whose thyrotropin [TSH] levels had been measured in the period January 2014 to September 2016 were selected. In total, 150 patients who switched levothyroxine brand also completed a quality of life questionnaire before they switched brand and then 6 and 12 weeks afterwards.
Results Most patients switched from Thyrax® to Euthyrox® [39%] or levothyroxine Teva [56%]. After a dose neutral switch, more than 30% of patients had a too low TSH level and this proportion increased to more than 50% in patients who used more than 100 µg Thyrax®/ day. More than a quarter of the patients felt worse after the switch and sickness leave doubled.
Conclusion A dose-neutral switch from Thyrax® to another brand of levothyroxine carries a real risk of overdosage, particularly in patients who use a high dose of Thyrax®[>100 µg/day].

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?