Nieuws

Aandacht voor hart- en vaatziekten bij jonge COPD-patiënt

Gepubliceerd
22 maart 2023
Hart- en vaatziekten zijn veelvoorkomende comorbiditeiten bij patiënten met COPD. Desondanks ontbraken tot voor kort specifieke incidentiecijfers (type hart- en vaatziekten, leeftijd, geslacht). Een Utrechts eerstelijnsonderzoek brengt daarin verandering. Het laat zien dat zowel mannen als vrouwen met COPD op jongere leeftijd vaker hart- en vaatziekten krijgen. Zij hebben ook een driemaal hoger risico op hartfalen.