Nieuws

Abraham [Redactioneel]

Gepubliceerd
2 juli 2021
‘Hé, bestaat de huisartsopleiding pas 50 jaar? Maar er zijn toch al veel langer huisartsen?’ Verbazing als we vertellen dat we werken aan een themanummer over 50 jaar Huisartsopleiding in Nederland. Ja, pas 50 jaar oud! Ondanks dat het beroep huisarts al veel langer bestaat. Een goed moment om bij dit jubileum stil te staan met als thema ‘Opleiden en leren in 50 jaar huisartsopleiding in Nederland: een reflectie op wat we hebben en een blik naar de toekomst’.
0 reacties
Gastredactie_2107
Gijs Baaten (linksachter), Susanne Claessen (linksmidden), Roger Damoiseaux (rechtsmidden), Geurt Essers (midden), Greetje Sagasser (rechtsvoor), Elbrig Pasma (rechtsachter) en Rick van Uum (linksvoor)
© Margot Scheerder

‘Hé, bestaat de huisartsopleiding pas 50 jaar? Maar er zijn toch al veel langer huisartsen?’ Verbazing als we vertellen dat we werken aan een themanummer over 50 jaar Huisartsopleiding in Nederland. Ja, pas 50 jaar oud! Ondanks dat het beroep huisarts al veel langer bestaat. Een goed moment om bij dit jubileum stil te staan met als thema ‘Opleiden en leren in 50 jaar huisartsopleiding in Nederland: een reflectie op wat we hebben en een blik naar de toekomst’.

We nemen in dit nummer de huisartsopleiding vanuit verschillende perspectieven onder de loep: onderwijskundig, filosofisch, organisatorisch, wetenschappelijk, praktisch, interprofessioneel, internationaal en uiteraard historisch. Wat is zo kenmerkend aan de huisartsopleiding en wat maakt het leren in de huisartsopleiding zo waardevol? Wat werkt goed in de huisartsopleiding en moeten we vasthouden? Maar ook: schieten we ergens tekort? Praktijkmanagement? Interprofessioneel leren? En kan de samenwerking met onze beroepsgroep (LHV, NHG, InEen) beter?

Als 50-jarige blikken we niet alleen terug, maar kijken we vooral ook graag naar de toekomst: wat en waar moeten we vernieuwen, waar ontstaan kansrijke initiatieven, welke vernieuwingen zien we op ons afkomen waar we als opleiding een antwoord op willen en moeten geven? En wat kunnen de verworvenheden uit de opleiding betekenen voor de éducation permanente van de huisarts? Tja, en dat vijftigste levensjaar zelf, dat is me het jaartje wel! Is er nu sprake van ontwrichting in deze turbulente en soms verwarrende COVID-19-pandemie? Er zijn immers geen live terugkomdagen en we staan niet meer samen met de groep bij het koffieapparaat. Of ontstaan er juist kansen voor vernieuwing? Het digitale onderwijs is ineens jaren vooruitgeschoten. Veel aiossen en medewerkers van de opleidingen laten hier hun gedachten over gaan, wat te lezen is in 6 geselecteerde columns.

Vijftig jaar, de tijd vliegt. Een tijd die we met de tijdlijn van de geschiedenis van de huisartsopleiding voor u hebben vastgelegd. Maar ook een tijdlijn die doorloopt. We nodigen u graag uit om met de inspiratie die u hopelijk opdoet met dit nummer, de tijdlijn verder te vullen. Samen met open vizier en vol enthousiasme werken aan de huisarts van de toekomst!

De gastredactie,

Gijs Baaten, Susanne Claessen, Roger Damoiseaux, Geurt Essers, Greetje Sagasser, Elbrig Pasma en Rick van Uum

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen