Nieuws

‘Actieplan’ versnelt herstel bij COPD-exacerbatie

Gepubliceerd
11 april 2011

COPD veroorzaakt een aanzienlijke ziektelast, met name door de exacerbaties die regelmatig kunnen optreden. Herstel na een exacerbatie duurt vaak lang. Vroegtijdige behandeling beperkt de duur en impact van een exacerbatie, maar dit vereist dat patiënten op tijd aan de bel trekken.

Canadese onderzoekers bekeken het effect van een vooraf opgesteld ‘actieplan’, waarbij patiënten bij toename van symptomen zelf medicatie opstartten. Het actieplan hield in dat COPD-patiënten bij toename van kortademigheid, sputumproductie en/of veranderde kleur van het sputum binnen 3 dagen begonnen met prednison en antibiotica. In totaal deden 252 COPD-patiënten met GOLD stadium II of hoger mee aan dit onderzoek. Honderddrieënveertig patiënten maakten melding van in totaal 288 exacerbaties, waarbij ongeveer 40% van de patiënten zich hield aan het actieplan. Vergeleken met de patiënten die dit niet deden, verkortte deze snelle behandeling de duur van de exacerbatie met gemiddeld 5 dagen (11 in plaats van 16 dagen). Dit onderzoek laat zien dat goede instructies aan de patiënt in combinatie met vroegtijdige en grondige behandeling van exacerbaties lonend is. Hierbij kan het praktisch zijn als de patiënt de medicatie al in huis heeft, om snel te kunnen starten. De NHG-Standaard COPD adviseert antibiotica alleen te geven bij aanhoudende klinische infectieverschijnselen en/of ernstige COPD. Of je hetzelfde effect bereikt met alleen het intensiveren van de inhalatiemedicatie en het geven van prednison, is een volgende interessante onderzoeksvraag. (Linda Bröker)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen