Nieuws

Antibiotica niet zinvol bij COPD-exacerbaties

Gepubliceerd
11 juli 2017

Bij de behandeling van COPD-exacerbaties hebben antibiotica geen toegevoegde waarde boven prednisolon. Onderzoek wijst nu uit dat ze ook de duur tot een volgende exacerbatie niet verlengen.

In een Nederlands, dubbelblind onderzoek werden 887 patiënten ingesloten met milde tot ernstige COPD (GOLD-stadium I, II en III) die bij de poli longziekten en/of de huisartsenpraktijk werden behandeld. De helft kreeg bij een exacerbatie prednisolon (10 dagen 30 mg) en doxycycline (7 dagen 100 mg, eerste dag 200 mg), de andere helft kreeg prednisolon met placebo. Tussen 2010 en 2013 had in totaal 85% een exacerbatie (87% in de doxycyclinegroep en 83% in de placebogroep). De mediane tijd tot een nieuwe exacerbatie was 148 dagen (95%-BI 95 tot 200) in de doxycyclinegroep versus 161 dagen (95%- BI 118 tot 211) in de placebogroep (hazard ratio 1,01 (95%-BI 0,79 tot 1,31); p = 0,91). Er waren geen verschillen in bijwerkingen in de eerste twee weken (31% in de doxycyclinegroep versus 35% in de placebogroep; p = 0,54) of ernstige uitkomsten gedurende de twee jaar follow-up (28% versus 29%; p = 1). Dit onderzoek ondersteunt de NHG-Standaard die in principe geen antibiotica adviseert bij exacerbaties van COPD.

Van Velzen P, et al. Doxycycline for outpatient-treated acute exacerbations of COPD: a randomised double-blindplacebo-controlled trial. Lancet Respir Med 2017;5:492-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen