Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 4

Jaargang
54

Nieuws

 • De karikatuur van de hulpvraagverheldering

  ‘Wat denkt u er zelf van?’ vraagt Luc van Berkestijn ons nadat hij de knuppel stevig in het hoenderhok van de patiëntgerichte communicatie heeft gegooid. ‘Kan de hulpvraagverheldering niet later in het consult, na de anamnese en het lichamelijk onderzoek?’ Ik denk het niet. Van Berkestijn…

 • ‘Actieplan’ versnelt herstel bij COPD-exacerbatie

  COPD veroorzaakt een aanzienlijke ziektelast, met name door de exacerbaties die regelmatig kunnen optreden. Herstel na een exacerbatie duurt vaak lang. Vroegtijdige behandeling beperkt de duur en impact van een exacerbatie, maar dit vereist dat patiënten op tijd aan de bel trekken. …

 • Hansje in Gezonderland

  Hansje kon zijn ogen niet geloven. Wat stonden hier toch een prachtige apparaten allemaal! Het ene toestel glom nog mooier dan het andere of het zag er zó ingewikkeld uit dat het belang er aan alle kanten vanaf spatte. Dat was hem eerder nooit zo opgevallen… En dan al die geleerde dames en heren…

 • Wat denkt u er zelf van?

  De thematiek zoals Van Berkestijn die in zijn supervisiegesprekken met huisartsen (in opleiding) tegenkwam is goed herkenbaar: de dokter intervenieert al snel in het consult en dat roept ergernis op. Volgens Van Berkestijn zou sprake zijn van een relict: de geest van Van Aalderen waart nog rond…

 • Borstvoeding en slimme kinderen

  Borstvoeding heeft voordelen boven flesvoeding. Deze bevat antistoffen die de pasgeborene beschermen tegen infecties en verkleint mogelijk de kans op allergieën. Een Australisch onderzoek suggereert nu dat kinderen er bovendien slimmer van worden. Onderzoekers volgden 2900 vrouwen vanaf…

 • Hulpvraag en worteltjestaart

  Luc van Berkestijn gooit de knuppel in het hoenderhok van de huisartsopleiding. Het uitstellen van de hulpvraagverheldering tot na de diagnostiek zou de consultvoering verbeteren (Huisarts Wet 2011;54:100-2). Wij zijn het met onze gewaardeerde ex-collega/-docent oneens: deze…

 • Beweeg het HbA1c omlaag

  Amerikaans onderzoek laat zien dat wanneer diabetespatiënten met een HbA1c tussen de 6,5 en 11% zowel duur- als krachttraining doen, het HbA1c significant daalt. Patiënten met een problematischer HbA1c (boven de 7%) hebben waarschijnlijk nog meer baat bij intensieve training. Dat bewegen…

 • Genetische puzzels voor de huisarts

  Doelgroep Huisartsen en huisartsen in opleiding. Inhoud ‘Op vrijdagmiddag even voor vijven krijgt u een telefoontje van de moeder van Marieke Kastermans, 10 dagen oud, met de mededeling dat Marieke bij de hielprik positief is bevonden op biotinidasedeficiëntie. Moeder heeft hier nog nooit…

 • Transparantie

  De vraag ‘Wat denkt u er zelf van?’ kan problemen oproepen. Ik heb dat in de opleiding van huisartsen en in de eigen praktijk ook vaak meegemaakt. Van Berkestijn vraagt zich af of de problemen misschien met de timing te maken hebben en of de vraag niet beter na anamnese en onderzoek kan worden…

 • Kunt u nog fietsen?

  Differentiaaldiagnostisch zijn Parkinson-achtige klachten een uitdaging. Een adequate diagnose is van belang om de patiënt goed te kunnen adviseren. Onderzoekers van de afdeling Neurologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen gingen na of het nog kunnen fietsen een bijdrage levert aan die…

 • Begeleiding bij consulten van patiënten met een verstandelijke beperking?

  Mensen met een verstandelijke beperking (VB) wonen tegenwoordig vaak in een woonwijk. De meesten doen bij gezondheidsproblemen een beroep op een huisarts in de buurt. In 2001 stonden gemiddeld tien mensen met een VB in een huisartsenpraktijk ingeschreven. Voor huisartsen is het dus belangrijk…

 • PSA-screening

  Collega Scholten bekritiseert de auteurs van de grote Europese onderzoeken naar het effect van screening op prostaatkankersterfte. Hij beticht hen van volksverlakkerij door alleen maar in te zoomen op de relatieve risicoreductie. Daarbij komt hij met zeer negatieve aantijgingen aan het adres…

 • Medisch student tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Naar aanleiding van de bespreking van het boek Witte Jassen en Bruinhemden merk ik op dat daarin, evenals in het besproken boek, de rol van medisch studenten onvoldoende uit de verf komt. In het boek is een hoofdstuk gewijd aan de ‘Arbeitseinsatz’. Arbeiders werden gedwongen om in Duitsland te…

 • Is baclofen effectief bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid?

  Vraagstelling Alcoholafhankelijkheid en -misbruik is een probleem dat ernstige lichamelijke en sociale gevolgen kan hebben. Onlangs verscheen een artikel in Medisch Contact , waarin een arts beschreef zijn alcoholafhankelijkheid overwonnen te hebben met behulp van baclofen. Dit middel is niet…

 • Tricyclische antidepressiva en SSRI’s matig effectief in de eerste lijn

  Context Huisartsen schrijven veel antidepressiva voor. Het is de vraag of dit terecht is en of antidepressiva effectief zijn bij depressieve stoornissen. Uit twee eerdere systematische literatuuronderzoeken, die ook de landelijke pers haalden, bleek dat de effectiviteit in gepubliceerde…

 • Het zonnetje in huis

  Veel ouderen blijken depressief en dit vermindert hun kwaliteit van leven drastisch. Vaak is ook de biologische klok hierbij ontregeld: er is sprake van een abnormaal slaap-waakritme en er zijn schommelingen van het humeur over de dag. Lichttherapie kan humeur en slaapefficiëntie verbeteren. …

 • Van alledaagse romantiek naar academische praktijk

  De Wit schetst de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde vanaf de tweede helft van de vorige eeuw, toen iedere afgestudeerde arts zonder aanvullende opleiding kon praktiseren als ‘eerstelijnsdokter’. Pioniers richtten in 1956 het NHG op en bakenden het vakgebied af als ‘verantwoordelijkheid…

 • Een kijkje in een nieuwe spiegel

  Tijdschriften blijven nogal eens in het plasticje liggen. Ik vind regelmatig stapels onaangeroerde medische literatuur op onze eigen vensterbank en ook op het toilet bij vrienden en collega’s. Uiteindelijk komen ze wel uit het plastic, soms zelfs met vele tegelijk tijdens een geplande sessie…

 • Hulpvraag

  In de praktijk krijg ik direct een kop thee in mijn handen geduwd door de assistente. Maarten Reiziger komt om vijf over acht binnenlopen. ‘O, ben je er al? Ik moet nog even ontbijten hoor. Ingrid, leg jij Anne het computersysteem alvast uit?’ Hij stapt de kamer uit en steekt dan toch nog even…

 • Opluchting voor prikkelbare darmen?

  Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom die een antibioticakuur kregen, rapporteerden minder buikklachten volgens twee grote placebogecontroleerde interventieonderzoeken. Brede klinische toepassing is echter een brug te ver. Ons therapeutisch arsenaal bij patiënten met het…

Wetenschap

 • Snelle inschatting van de kans op herhaald vallen bij ouderen

  Valincidenten komen bij vijfenzestigplussers tamelijk veel voor en leiden relatief vaak tot verwondingen en chronische invaliditeit. Bestaande risicoprofielen om de kans op herhaald vallen te berekenen zijn omslachtig in het gebruik in de dagelijkse praktijk. De drie…

 • Implementatie van antitrombotische behandeling bij atriumfibrilleren

  De prevalentie van atriumfibrillen is hoog en neemt toe. Het risico op een beroerte is verhoogd bij atriumfibrilleren en het risico hierop is te schatten met behulp van de chads2 -score. Een keuze voor de juiste antitrombotische therapie bij atriumfibrilleren, op geleide van de chads2 …

 • Steun en consultatie bij euthanasie: evaluatie van SCEN

  Bij verzoeken om euthanasie worden SCEN-consultaties meestal hoger gewaardeerd dan consultaties door een niet-SCEN-arts. De Regionale Toetsingscommissie euthanasie (RTe) stelt minder vaak extra vragen over een euthanasiecasus wanneer een SCEN-arts de consultatie heeft gedaan dan wanneer…

 • De rol van corticosteroïden bij pseudokroep

  Corticosteroïden zijn effectief bij de behandeling van matige tot ernstige pseudokroep. De westley-kroepscore is een nuttig instrument voor het bepalen van de ernst. Het bepalen van de kroepscore kan helpen bij het nemen van de beslissing om wel of niet te behandelen. Diverse…

Praktijk

 • Het ABCDE van de acute huisartsgeneeskunde

  Vroeg op een februariavond in 1976 maakte de orthopeed Styner een noodlanding met zijn tweemotorige privévliegtuig in een akker in Nebraska (VS). Zijn 32-jarige vrouw was op slag dood en zijn drie jonge kinderen waren zwaar gewond. Zelf kwam hij er relatief goed vanaf – hij verloor niet eens…

 • Hartgeruis bij kinderen

  Hartgeruis komt bij kinderen frequent voor en wordt vaak bij toeval gevonden. Soms constateert de huisarts hartgeruis bij klachten of nadat de consultatiebureauarts het verzoek tot verwijzing bij hem heeft neergelegd. Vroege opsporing van congenitale hartafwijkingen is belangrijk, omdat de…

 • Moedervlek

  Moedervlekken, of naevi naevocellulares, komen veel voor. Patiënten komen op het spreekuur met cosmetische bezwaren, zorgen over mogelijke kwaadaardigheid of irritatie door bijvoorbeeld schurende kleding. Ongeveer 15% van de bevolking heeft één of meer atypische naevi die kunnen leiden tot…

 • Bij de LESA Enuresis Nocturna

  De heer Gülmez komt met zijn zoontje Zafer bij de huisarts. ‘Dokter, mijn zoon is nu 10 jaar en hij plast nog steeds ’s nachts in zijn bed. Zafer was droog, maar begon weer met bedplassen na een reis naar Turkije. Zafer vindt het altijd fijn om naar zijn familie en neefjes in Turkije te gaan…

 • Migrainedressuur

  Met migraine-triggers bedoelen we factoren die een migraineaanval oproepen, bij sommige mensen, niet bij iedereen. Je hoort ze vertellen over te lang uitslapen, onregelmatige diensten, menstruatie, voeding, schel licht, dat soort zaken. Het zijn allemaal persoonlijke triggers. Moet je je…

 • Generalisme in de patiëntenzorg: bedreiging of gouden toekomst?

  Weinig weten van veel of veel weten van weinig, dat is de klassieke tegenstelling tussen de generalist en de specialist. In werkelijkheid ligt het wat gecompliceerder. Men zou immers de geneeskundige benadering van een patiënt kunnen opvatten als een spectrum van mogelijkheden met geheel links…

Richtlijn

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Enuresis nocturna

  De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Enuresis nocturna is het resultaat van een landelijk overleg van huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen over samenwerking op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen met enuresis nocturna. Deze LESA…