Nieuws

Adenotomie van weinig nut bij recidiverende otitis media

Gepubliceerd
20 mei 2004

Adenotomie reduceert het aantal recidieven van otitis media acuta niet in vergelijking met een placebobehandeling of antibioticaprofylaxe. In Finland werden 180 kinderen van 10 maanden tot 2 jaar met recidiverende otitis media at random verdeeld over 3 groepen. De kinderen werden 2 jaar gevolgd en als een kind tweemaal een otitis media acuta in 2 maanden had of driemaal in 6 maanden, werd dit als falen van de behandeling gedefinieerd. In de adenotomiegroep kwam dit na 6 maanden bij 42% van de kinderen voor en na 24 maanden bij 76%. Bij de antibioticagroep waren deze getallen respectievelijk 34% en 60% en bij de placebogroep 52% en 76%. Deze verschillen waren niet-signifi-cant. Een kwart van de kinderen in de antibiotica- en placebogroep had een ander soort behandeling gekregen en werd als uitvallers beschouwd. Als deze kinderen buiten beschouwing werden gelaten, dan veranderden de resultaten niet wezenlijk. De auteurs concluderen dan ook dat adenotomie geen behandeling van eerste keus is bij kinderen onder de 2 jaar met recidiverende otitis media acuta. Wat kunnen we deze kinderen dan wel bieden? De NHG-Standaard Otitis media acuta adviseert om bij drie of meer episoden te verwijzen naar de KNO-arts. Behalve een adenotomie en het plaatsen van trommelvliesbuisjes kan deze dus niet veel doen en vaccineren met het pneumokokkenconjugaatvaccin is ook al niet effectief gebleken. Vooralsnog is het dus afwachten, wetende dat de meeste kinderen er gewoon overheen groeien. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen