Nieuws

Lactobacillus tegen recidiverende urineweginfecties

Gepubliceerd
4 oktober 2012
Een van de oorzaken van recidiverende urineweginfecties bij vrouwen in de menopauze is een veranderde colonisatie in de vagina. Lokale applicatie van oestrogenen heeft dan ook een positieve invloed op het aantal infecties. Een andere veel toegepaste strategie is langdurige toediening van antibiotica. Beide behandelingen hebben nadelen en daarom zochten onderzoekers naar alternatieve preventieve maatregelen.
Beerepoot et al. vergeleken de effecten van orale toediening van lactobacilluscapsules met 1 tablet cotrimoxazol per dag , beide gedurende 12 maanden. De incidentie van urineweginfecties werd in beide groepen ongeveer gehalveerd, maar de vrouwen in de cotrimoxazolgroep hadden iets minder vaak infecties. De resistentie van gekweekte E coli-bacteriën in de cotrimoxazolgroep was wel veel hoger vergeleken met de lactobacillusgroep. Interessant was dat de vaginale flora van de vrouwen die lactobacilluscapsules namen niet duidelijk veranderde door de behandeling. Die bevinding valt moeilijk te rijmen met de vermindering van infecties in deze groep. Wellicht is er een ander pathofysiologisch mechanisme in het spel dat wordt beïnvloed door de lactobacillus. De conclusie moet zijn dat deze manier van preventie bij deze groep vrouwen een interessante optie lijkt, maar dat nader onderzoek naar de pathofysiologie van deze recidiverende infecties aangewezen is.
Theo Verheij

Literatuur

  • 1.Beerepoot MAJ, et al. Lactobacilli vs antibiotics to prevent urinary tract infections a randomized, double-blind, noninferiority trial in postmenopausal women. Arch Int Med 2012;172:704-12.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen