Nieuws

Afscheid

Gepubliceerd
31 maart 2016
Toen ik vijf jaar geleden begon als hoofdredacteur, had ik een aantal plannen. Veel dingen zijn inmiddels in gang gezet. Een aantal daarvan noem ik hieronder.

Voor u en door u

Een van de dingen waar ik mij voor heb ingezet, is om Huisarts en Wetenschap uit de ivoren toren te halen. H&W vóór u en dóór u. Via onder meer workshops en nascholingen hebben we erop gewezen dat elke huisarts die er moeite voor wil doen, kan bijdragen aan H&W. Elke huisarts kan, met enige begeleiding en zonder de lat te verlagen, een stuk publiceren. Dat heeft de laatste jaren geleid tot een groot aantal bijdragen van praktiserende huisartsen en huisartsen-in-opleiding voor onder andere de rubrieken casuïstiek, journaal, uw diagnose en klinische les.
Aan wetenschap kleeft een etiket van zwaarwichtigheid. H&W is echter niet een blad voor wetenschappers. Het is het blad voor alle huisartsen in Nederland die lid van het NHG zijn en het blad moet goed leesbaar zijn. Nederlandse huisartsgeneeskundige onderzoekers doen in vergelijking met andere landen zeer goed onderzoek dat veelal in hoogstaande Engelstalige bladen terechtkomt. Huisartsen lezen echter deze bladen met zwaarwichtige artikelen niet, daarom doen wij dat voor u. Wij vissen de parels er uit en presenteren ze op een leesbare manier in H&W.
Er komen per jaar veel NHG-Standaarden uit en bovendien worden ze langer. Dat past niet meer in de papieren H&W. In goed overleg met de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG is ervoor gekozen de H&W-lezer te attenderen op het uitkomen van alle nieuwe en herziene NHG-Standaarden. Soms met de volledige hoofdtekst en soms met een samenvatting. Het is nieuws dat een nieuwe standaard uit is en dat hoort in H&W; de volledige tekst kan de lezer vinden op het web.

Online archief

Een ander punt waar ik mij voor heb ingezet, is het online beschikbaar maken van het hele archief van H&W. De stapels oude nummers die u thuis bewaart, kunnen in de prullenbak. Zoals ik al eerder aankondigde kunt u sinds kort als H&W-abonnee het hele archief vanaf het eerste nummer uit 1957 online inzien. Op de website is de laatste jaren overigens steeds meer te vinden. Drie keer per week wordt daar (en via Twitter) een voor de huisarts relevant nieuwsbericht aangeboden. Ook kunt u een dermatologiequiz doen en toetsvragen maken.

Duivels dilemma

Sommige dingen zijn niet gelukt, zoals een nieuwe poging om H&W te indexeren voor Medline zodat de artikelen via PubMed te vinden zijn. Hierbij speelt een duivels dilemma. Nederlandse huisartsgeneeskundige onderzoekers doen zeer hoogwaardig onderzoek en publiceren dat in vooraanstaande Engelstalige bladen en niet in H&W. Daardoor mist H&W naar het oordeel van Medline de ‘importantie’ om geïndexeerd te worden. Bij een nieuwe poging zullen onderzoekers en H&W nog meer de krachten moeten bundelen.
Denkend over nieuwe plannen en het tijdpad dat daarbij hoort, heb ik besloten na vijf jaar ruimte te maken voor een nieuwe hoofdredacteur die weer nieuwe paden in zal slaan om H&W te verbeteren. Ik ben benieuwd en wens mijn opvolger veel succes. Ik heb het graag gedaan.
Just Eekhof

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen