Nieuws

Afschrikwekkende plaatjes helpen niet

Gepubliceerd
30 mei 2012
Stoppen met roken blijft moeilijk en alle bekende interventies blijken slechts een minderheid van de rokers van hun verslaving af te helpen. Onlangs verscheen een opmerkelijk onderzoek waarin werd onderzocht of beelden van plaquevorming in de arteria carotis het percentage stoppers zou kunnen doen vergroten.
Alle 536 verstokte rokers uit het onderzoek waren gemotiveerd om te stoppen en kregen individuele begeleiding en nicotinevervangende middelen voorgeschreven. Bij de helft werd tevens de arteria carotis echografisch in beeld gebracht. Bijna 58% van deze groep bleek in het bezit van tenminste 1 plaque. In voorkomende gevallen werden de desbetreffende beelden aan de patiënt vertoond en voorzien van uitleg gedurende 7 minuten. Primaire uitkomst van het onderzoek was het percentage gestopte rokers na 12 maanden, hetgeen biochemisch gecontroleerd werd.
Het percentage gestopte rokers bleek hoog, maar verschilde niet tussen beide groepen: 24,9 % in de echografiegroep versus 22,1 % in de controlegroep (p = 0,45). Binnen de echografiegroep bleek ook het percentage stoppers niet hoger bij degenen met plaques in vergelijking met degenen zonder plaques (25,7 versus 24,1%; p = 0,77). Het begeleidende editorial vat de conclusie treffend samen: een foto is onvoldoende, zelfs als die meer zegt dan duizend woorden. De onderzoekers menen dat de negatieve resultaten van hun experiment wellicht veroorzaakt worden doordat hun rokers reeds gemotiveerd waren tot stoppen: de beelden konden de motivatie niet meer verder verbeteren. Zij zien ruimte voor herhaling van het onderzoek bij minder gemotiveerden. Het editorial stelt echter dat we onze aandacht minder moeten richten op het vinden van technologische oplossingen en ons moeten toeleggen op het cultiveren van communicatieve en relationele vaardigheden om patiënten van het roken af te krijgen.  (Tjerk Wiersma)

Literatuur

  • 1.Rodondi N, et al. Impact of carotid plaque screening on smoking cessation and other cardiovascular risk factors. A randomized controlled trial. Arch Intern Med 2012;172:344-52.
  • 2.O’Malley PG. On motivating patients. A picture, even if worth a thousand words, is not enough. Arch Intern Med 2012;172:309-10.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen