Nieuws

Is al die extra vitamine D wel nodig?

Gepubliceerd
16 januari 2017

De Gezondheidsraad adviseert half Nederland, waaronder alle vrouwen van 50 jaar en ouder, al jaren om dagelijks 10 of 20 microgram extra vitamine D te slikken, met het doel zwakke botten en fracturen te voorkomen. In het buitenland is er aanzienlijk meer discussie over. De US Preventive Services Task Force oordeelde in 2013 dat suppletie met vitamine D en calcium van gezonde postmenopauzale vrouwen niet nodig was. Een recent advies van Public Health England, waarin 10 microgram vitamine D daags wordt aanbevolen maar mensen die genoeg in de zomerzon komen zich kunnen beperken tot de wintermaanden, brengt de pennen opnieuw in beweging.

Het nieuwe Engelse advies berust op een rapport waarin is berekend dat 10 microgram daags nodig is om de serumconcentratie 25-hydroxyvitamine D bij 97,5% van de bevolking ook in de wintermaanden boven de 25 nmol/l te houden.

Critici menen vooral dat deze populatiestrategie leidt tot enorme overbehandeling. Een spiegel van lager dan 25 nmol/l gaat gepaard met een grotere kans op zwakkere botten, maar betekent geenszins dat er sprake is van ziekte. Osteomalacie ontstaat pas bij spiegels lager dan 10 of 15 nnol/l en dat is zeldzaam. Belangrijker is dat de baten van de extra vitamine D weinig zeker zijn. Meta-analyses van RCT’s laten geen effect van vitamine D zien op de reductie van fracturen in het algemeen. Een beperkt effect van suppletie met vitamine D in combinatie met calcium is alleen aangetoond bij oudere kwetsbare vrouwen die in verzorgingstehuizen verblijven, maar niet bij ouderen die zelfstandig wonen. Daarbij achten de critici een relatieve risicoreductie van minder dan 10% te gering om voor individuen aantrekkelijk te zijn. Ze stellen daarom voor om de suppletie te beperken tot individuen at risk: mensen met een malabsorbtiesyndroom, donkere huidskleur of onvoldoende blootstelling aan zonlicht. Dit is een veel minder omvangrijke groep dan de doelgroepen genoemd door onze Gezondheidsraad.

Bolland MJ, et al. Should adults take vitamin D supplements to prevent disease? BMJ 2016;355:i6201.

Spector TD, Levy L. Should healthy people take a vitamin D suplement in winter months? BMJ 2016;355:i6183.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen