Nieuws

Alcohol na een stentoperatie?

Gepubliceerd
10 december 2004

Na een PTCA kan door beschadiging van de intima van de vaatwand op korte termijn, vaak binnen 4 maanden, restenose van de coronairvaten plaatsvinden. Dit proces is niet afhankelijk van de hoogte van de lipidespiegels in het bloed. Plaatsing van een stent gaat dit proces tegen, maar desondanks komt restenosering nog steeds voor. Het mechanisme is in dit geval proliferatie van glad spierweefsel. Alcohol heeft mogelijk invloed op dat proces. Bij 225 mannen werd onderzocht of de consumptie van alcohol iets te maken had met de doorgankelijkheid van de coronairvaten 6 maanden na een PTCA met stentplaatsing. De doorgankelijkheid werd gemeten via angiografie. De mate van alcoholconsumptie werd onderscheiden in minder dan 50 gram per week (n=53) en meer dan 50 gram per week (n=172). Beide groepen waren identiek ten aanzien van alle parameters – bloeddruk, leeftijd, BMI, het voorkomen van diabetes mellitus, aantallen rokers, eerdere myocardinfarcten – behalve het HDL-cholesterolgehalte. Dat was, zoals te verwachten, hoger bij de mannen die meer dan 50 gram alcohol per week gebruikten. Uit bestudering van de angiogrammen bleek dat de mannen die meer alcohol gebruikten in het voordeel waren: minder achteruitgang van lumendiameter (1,1 mm versus 1,45 mm), minder restenose van de stent (34% versus 49%) en minder herhaalangiogrammen (23% versus 43%). Moet je nu na een PTCA met een stent meer gaan drinken? Die conclusie mag helaas niet getrokken worden. Het gaat immers om een niet-gerandomiseerd en deels retrospectief onderzoek. Slecht lijkt meer dan 50 gram alcohol per week echter ook niet te zijn. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen